Nordea Bank AB er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet.

image
19 mar:
På dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble resultatregnskap og balanse for 2014 godkjent, og det ble vedtatt å dele ut et...
11 mar:
I flere europeiske land er det nå lav eller ingen inflasjon, og negative renter. Norge er foreløpig et unntak. Lave renter...
12 feb:
I dag offentliggjør Nordea sin årsberetning på nordea.com med informasjon om utviklingen i konsernet og ledelsens...
AGM 2015
Q4 NO
Lokale nettsider
Her kan du følge Nordea:
Flikr  Twitter  YouTube  Facebook