Investor Relations

IR news     

14 Apr Information about First Quarter Results 2015
More information available

12 Feb Annual report 2014 published
More information available

09 Feb Nordea's Annual General Meeting
More information available

 

All IR News

Företagets samhällsansvar
Vi tror att en ansvarsfull verksamhet ger hållbara resultat