Obligationsinvestorer

Information om Nordeas obligationsudstedelser og ratings på engelsk

 

Bemærk, at al information om Nordeas obligationsudstedelser og ratings kun findes på engelsk.

Her kan du finde information om Nordeas kreditratings, prospekter, covered bonds og Nordea Bank AB’s MTN-program i USA.

 

Obligationsudstedelser og ratings (på engelsk)

 

Information – Danmark

 

Nordea Kredits realkreditobligationer

Nordea Kredit - investor information og opgørelse af LTV (på engelsk)