Öppna ansökningar

Vi har många karriärmöjligheter för personer med rätt inställning. Passa på att utmärka dig bland alla kandidater genom att i din ansökan berätta varför du vill bli en av oss.

Var vill du börja din karriär?

Lär känna de olika områdena och skicka in din ansökan:

Stabsenheter Group operations Produktområden Kundområden

Till ansvars-områdena hör;

 • Finansiella aktiviteter, bokföring, planering och kontroll
 • Förvaltning av kapital, tillgångar och skulder
 • Riskhantering
 • Personalfrågor, marknadsföring och kommunikation

Till ansvars-områdena hör;

 • IT-verksamhet  
 • Partnerskap och leverantörs-kontakter

Till ansvars-områdena hör;

 • Kapital-marknads-produkter
 • Liv-, spar- och pensions-produkter
 • Konto-, transaktions- och finansprodukter

Till ansvars-områdena hör;

 • Tjänster för privat-, företags- och private banking kunder 
 • Tjänster för finansinstitut och för shipping-, oljebolag och internationella divisioner
 • Tjänster i Polen, Baltikum och Ryssland

Läs mer och skicka din ansökan

Läs mer och skicka din ansökan

Läs mer och skicka din ansökan

Läs mer och skicka din ansökan

 

Genvägar