Etisk medarbejderadfærd

  • Medarbejdere hverken tilbyder, beder om eller accepterer upassende gaver, betaling eller rejser.
  • Medarbejdere må ikke udføre egne bankforretninger, medmindre der er tale om brug af de elektroniske serviceydelser, der tilbydes almindelige kunder (fx netbank).
  • Medarbejdere må ikke deltager i forretninger, hvor der kan opstå en interessekonflikt i forhold til deres privatøkonomi, eller med tredjemand, hvortil der er en tæt forbindelse.
  • Medarbejdere udfører ikke transaktioner, som kan give indtryk af brug af insider information eller anden uærlighed, eller som undergraver tilliden til Nordea.
  • Medarbejdere udfører ikke private transaktioner og stiller ikke økonomiske garantier, der kan undergrave deres egen økonomi.
  • Medarbejdernes eksterne engagementer skal ikke være til hinder for, at de kan varetage deres forpligtelser og funktion som medarbejdere, eller undergrave tilliden til Nordea. I tilfælde af tvivl oplyses der om eksterne engagementer.