Styrelsen

Beslut om arvode av årsstämman 2014

Årsstämman 2014 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter som ska uppgå till:

  • ordföranden 259 550 euro,
  • vice ordföranden 123 250 euro och
  • övriga ledamöter 80 250 euro.

Därutöver utgår arvode för arbete i styrelsens tre utskott med 21 350 euro åt utskottsordföranden och 15 150 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot anställd i Nordeakoncernen utgår inte.

Uppdaterad: Mars 2014