Fakta og tal

Nordea er den største finanskoncern i Nordeuropa med en markedsværdi på ca. EUR 38.9 mia., samlede aktiver på EUR 669.3 mia. og en kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital på 15.7%.

Nordea har en førende position inden for corporate merchant banking, retail banking og private banking. Nordea er også den førende leverandør af livsforsikrings- og pensionsprodukter i Norden.

Med ca. 700 filialer, telefonbank i alle de nordiske lande og en meget konkurrencedygtig netbank har Nordea også det største distributionsnet i Norden og Østersøregionen.

Nordea har det største kundeunderlag blandt finansielle virksomheder i Norden med ca. 11 mio. kunder i Norden og på de nye europæiske markeder, hvoraf 10.0 mio. er privatkunder tilmeldt Fordelsprogrammet og 0.5 mio. er aktive erhvervskunder.

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer.


Nøgletal (Q4 2014)

 

Driftsindtægter i alt, EUR mio.

2.513

Ordinært resultat, EUR mio.

1.157

Risikojusteret resultat, EUR mio.

897

Markedsværdi, EUR mia. 38.9
Kapital under forvaltning, EUR mia. 262.2
Aktiver i alt, EUR mia. 669.3
Nedskrivningsandel annualiseret, bp

15

Udvandet resultat pr. aktie, EUR

0.22

Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital før overgangsbestemmelser, pct.

15.7

Kunder (mio.) 11
Privatkunder (mio.) 10
Erhvervskunder (mio.) 0.5
Filialer ca. 700
Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) 29.397

Ledelse og organisation

Nordeas bestyrelsesformand er Björn Wahlroos, og koncernchefen er Christian Clausen. Få mere at vide om bestyrelsen og koncernledelsen. Se vores organisationsdiagram.

Markeder

Nordea driver virksomhed på ni hjemmemarkeder.

I Norden er vi tilstede i Danmark, Finland, Norge og Sverige og på de nye europæiske markeder i Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland. Nordea er nummer et eller to på de fleste nordiske markeder inden for både retail banking og wholesale banking.

Nordea-aktien

Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København. Se en oversigt over de største navnenoterede aktionærer.

Financial reporting

Nordeas finansielle kalender viser datoerne for regnskabsmeddelelser et år frem. Nordea har et arkiv, der indeholder alle halvårsrapporter reports og årsrapporter.

Roadshow og konferencer

Nordea ønsker at være blandt de førende virksomheder i Europa hvad angår klar, relevant og gennemsigtig information til aktionærer, investorer og analytikere. Nordeas ledelse er på roadshow ca. 30 dage om året og besøger bl.a. USA, Storbritannien og store finanscentre i Europa og Asien. Se roadshow-kalenderen.

CSR

Nordea tror på, at ansvarlig virksomhedsdrift giver bæredygtige forretningsresultater. Læs mere i Nordeas CSR-rapport.

Priser og anerkendelse

Nordea har succes inden for mange forskellige områder i den finansielle sektor. Find ud af hvilke priser og anerkendelser vi har modtaget.