Medarbeidere i Nordea

Vår ambisjon er å være den foretrukne arbeidsgiveren i den nordiske finanssektoren og en Great European Bank, anerkjent for våre medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde høyt motiverte, kompetente og resultatorienterte medarbeidere.

Fakta (31. desember 2014):

  • Vi er rundt 32.300 medarbeidere.
  • I 2014 ønsket vi rundt 2.400 nye medarbeidere velkommen til Nordea.
  • Alle nye medarbeidere deltar i Nordeas introduksjonsprogram.
  • Av medarbeiderne er 58 prosent kvinner og 42 prosent menn. Av lederne er henholdsvis 43 prosent kvinner og 57 prosent menn.

Utvikle våre medarbeidere

Vi tilbyr profesjonell lederopplæring på alle nivåer, fra potensielle ledere til ledere på toppnivå. Vi fokuserer også spesielt på å utvikle Graduates (traineer).

Fakta (31. desember 2014):

  • I 2014 deltok 78 nyutdannede fra universiteter og høyskoler i Nordeas anerkjente Graduate programme.
  • Siden 2000 er det ansatt rundt 840 personer med universitets- og høyskoleutdannelse, og 70 prosent jobber fortsatt i Nordea.
  • Nordea har som mål å ha et av de beste graduate programmene.
  • Begge kjønn skal være representert blant de tre sluttkandidatene til leder- og topplederstillinger.