Medarbeidere i Nordea

Vår ambisjon er å være den foretrukne arbeidsgiveren i den nordiske finanssektoren og en Great European Bank, anerkjent for våre medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde høyt motiverte, kompetente og resultatorienterte medarbeidere.

Fakta (31. desember 2013):

  • Vi er rundt 31.300 medarbeidere.
  • I 2013 ønsket vi rundt 1.800 nye medarbeidere velkommen til Nordea.
  • Alle nye medarbeidere deltar i Nordeas introduksjonsprogram.
  • Mer enn 3.200 medarbeidere gikk over i nye stillinger i konsernet i 2013.
  • Av medarbeiderne er 57 prosent kvinner og 43 prosent menn. Av lederne er henholdsvis 44 prosent kvinner og 56 prosent menn.

Utvikle våre medarbeidere

Vi tilbyr profesjonell lederopplæring på alle nivåer, fra potensielle ledere til ledere på toppnivå. Vi fokuserer også spesielt på å utvikle Graduates (traineer).

Fakta (31. desember 2013):

  • I 2013 deltok rundt 65 nyutdannede fra universiteter og høyskoler i Nordeas anerkjente Graduate Programme.
  • Siden 2000 er det ansatt rundt 760 personer med universitets- og høyskoleutdannelse, og over 70 prosent jobber fortsatt i Nordea.
  • Nordea har som mål å ha et av de beste graduate programmene.
  • Begge kjønn skal være representert blant de tre sluttkandidatene til leder- og topplederstillinger.