Vilkår for brug af hjemmesiden

  • Hjem
  • Vilkår for brug af hjemmesiden

Vilkår

Læs nedenstående vilkår omhyggeligt, før du går ind på hjemmesiden. Ved at gå ind på hjemmesiden accepterer du og er bundet af vilkårene nedenfor. Enkelte dokumenter og dele af hjemmesiden kan være underlagt særlige vilkår og betingelser, som vil gælde ud over dem, som er nævnt her. Brugen af banktjenester, som i øvrigt er tilgængelige via internettet, er reguleret i særskilte aftaler.

Indholdet af denne tjenesteydelse og hjemmesiden stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Tjenesteyderen giver ingen garanti vedrørende hjemmesiden eller indholdet heraf. Tjenesteyderen forbeholder sig ret til til enhver tid at opdatere hjemmesiden og ophøre med at give adgang til hjemmesiden. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skader, der måtte opstå som følge af brug af hjemmesiden, uanset om tjenesteyderen eller en repræsentant for denne havde været vidende om en fejl i tjenesteydelsen.

Tjenesteydere

Hjemmesiden kan indeholde tjenesteydelser, der udbydes af Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) eller andre selskaber i Nordea Bank AB (publ) koncernen. I denne sammenhæng omtales alle disse selskaber som tjenesteydere. Informationer om Nordea Bank AB (publ) koncernen og de enkelte selskaber i koncernen findes under menupunktet ”Om Nordea”.

Information om den primære tjenesteyder

NavnNordea Bank AB (publ)
Hjemsted
Stockholm, Sweden
Adresse

Smålandsgatan 17
105 71, Stockholm

Reg.-nr.
516406-0120
Momsnr.
SE663000019501
Tlf.+46 101571000
E-postKontakt webmaster

Øvrige tjenesteydere

Hjemmesiden kan også indeholde tjenesteydelser udbudt af andre selskaber i Nordea Bank AB (publ) koncernen eller af eksterne selskaber. Lignende informationer vedr. andre selskaber i Nordea Bank AB (publ) koncernen er tilgængelige fx via følgende links:

Nordea Bank AB (publ) (svensk hjemmeside) 

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige (dansk hjemmeside)

Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch (finsk hjemmeside)

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (norsk hjemmeside)

Nordea Bank AB Estonia Branch 

Nordea Bank AB Latvia Branch

Nordea Bank AB Lithuania Branch

Informationer vedr. de øvrige tjenesteydere findes i aftalerne vedr. tjenesteydelserne eller andet materiale offentliggjort af tjenesteyderne.

Begrænsninger i brugen af hjemmesiden og for indgåelse af bindende aftaler

Oplysningerne på hjemmesiden skal under ingen omstændigheder opfattes som rådgivning eller en opfordring til at købe eller sælge eller en anbefaling fra nogen af tjenesteyderne, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af Nordea. Det samme gælder for alle jurisdiktioner, hvor det ifølge loven ikke er tilladt at afgive tilbud eller komme med anbefalinger eller yde rådgivning. Hjemmesiden og oplysningerne indeholdt heri er kun rettet mod Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Letland og Litauen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt. Indholdet af hjemmesiden skal ikke betragtes som et bindende tilbud fra afgiveren af oplysningerne, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i forbindelse med oplysningerne. Oplysningerne på hjemmesiden udgør ikke et tilbud om at købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter eller et råd eller en anbefaling om at indgå sådanne aftaler. Juridisk bindende aftaler med et selskab i Nordea Bank AB (publ) koncernen udføres altid på grundlag af en særskilt indgået aftale.

Nordea kan på hjemmesiden yde rådgivning vedrørende investeringer og skattemæssige forhold. Nordea er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader eller handlinger som følge af Nordeas rådgivning.

Information om behandling af personoplysninger

Nordea Bank AB (publ), registreringsnummer 516406-0120, er registeransvarlig for de personoplysninger, som behandles på nordea.com.

Personlige oplysninger, som du giver ved at udfylde en formular (fx når du beder om information eller et abonnement) på nordea.com, eller som i øvrigt registreres i denne forbindelse, behandles af banken eller af andre selskaber i Nordea Bank AB (publ) koncernen i forbindelse med forberedelse og administration af den pågældende tjeneste. Personlige oplysninger kan derudover danne grundlag for markeds- og kundeanalyser, forretningsmæssig opfølgning, forretnings- og metodeudvikling samt risikostyring. Personlige oplysninger bruges også til markedsføringsformål, medmindre du har frabedt dig at modtage materiale i forbindelse med direkte markedsføring.

Nordea overlader ikke oplysningerne til tredjemand, medmindre dette kræves i henhold til lovgivningen. Inden for rammerne af de gældende fortrolighedsbestemmelser kan personlige oplysninger også blive gjort tilgængelige for andre selskaber i Nordea koncernen eller andre selskaber, som koncernen samarbejder med. Nordea vil ikke på nogen måde tillade sådanne underleverandører at bruge oplysningerne til andre formål end foreskrevet af Nordea.

I øjeblikket behandler Webtrends, et selskab med base i USA, de indsamlede oplysninger på Nordeas vegne. Webtrends er førende på verdensplan inden for indsamling af webstatistik, og for at sikre beskyttelse af privatlivet overholder selskabet EU-Kommissionens databeskyttelsesdirektiv (oktober 1998) gennem standardkontraktbestemmelserne godkendt via EU-Kommissionens afgørelse 2010/87/EU af 5. februar 2010.

Du kan anmode om information om dine personoplysninger, som behandles af Nordea, ved at skrive til Nordea Bank AB (publ), Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm. Du kan også anmode om at få rettet forkerte eller vildledende oplysninger ved at kontakte Nordea på ovenstående adresse.

Cookies

Nordea bruger cookies. Når du går ind på denne hjemmeside, accepterer du, at vi kan placere cookies på din computer eller andet udstyr, som du bruger.

En cookie er en lille tekstfil, som lagres på din harddisk af den hjemmeside, du besøger. Tekstfilen indeholder informationer og benyttes bl.a. til at understøtte brugen af den pågældende hjemmeside.

Der findes to forskellige typer cookies. Den første type, som kaldes en fast cookie, lagrer en fil på din harddisk i en bestemt periode. Den anden type, som kaldes en sessionscookie, lagres kun midlertidigt, mens du besøger en hjemmeside.

I Nordea anvender vi begge typer cookies til at gøre vores besøgsstatistik mere pålidelig og til at øge funktionaliteten for vores brugere.

Det er en betingelse for at benytte Nordeas internettjenester, at du har accepteret brugen af sessionscookies. Disse hjælper dig med at udføre dine bankforretninger enkelt og smidigt og forsvinder, når du logger af Nordeas tjenester.

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du ændre sikkerhedsindstillingerne i din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome osv.). Bemærk dog, at hvis du ikke accepterer cookies, kan du ikke udføre bankforretninger via Nordeas internettjenester.

» Læs mere om brugen af cookies på nordea.com

Informationer afgivet af tredjemand

De link, der er tilgængelige via hjemmesiden, er kun til brugerens orientering. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link på hjemmesiden. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede informationer om dem selv, og tjenesteyderen er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

E-mail via internettet

Brugerne af hjemmesiden gøres opmærksom på, at fortroligheden af e-mailbeskeder sendt via eksterne netværk ikke kan garanteres. Brugerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige oplysninger til Nordea via e-mail. Nordea eller andre tjenesteydere er ikke forpligtet til at udføre ordrer eller instruktioner afgivet via ekstern e-mail. Nordea er berettiget til på kundens anmodning at afgive generelle oplysninger via e-mail til den af kunden definerede e-mailadresse. Nordea er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af bortkomst af eller ændringer i sådanne beskeder.

Ophavsret og varemærker

Selskaber i Nordea Bank AB (publ) koncernen eller - hvis udtrykkeligt angivet - tredjemand har ejendomsretten, ophavsretten (c) og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande. Offentliggørelse, gengivelse, overførsel eller lagring af indholdet af hjemmesiden, helt eller delvist, er ikke tilladt, medmindre indehaveren af ejendomsretten, ophavsretten eller de immaterielle rettigheder har givet tilladelse hertil. Forbuddet gælder ikke for lagring på en computer eller udskrift til eget brug. Materialet må citeres i henhold til gældende lovgivning. I disse tilfælde skal kilden altid oplyses. Varemærker eller logoer vist på hjemmesiden må imidlertid ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden Nordeas skriftlige tilladelse.

Gældende lovgivning

Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt finsk, svensk, norsk, dansk, estisk, lettisk og litauisk lovgivning afhængigt af det land, hvorfra kunden får adgang til hjemmesiden. Særskilte bestemmelser vedrørende gældende lovgivning er tilgængelige på de enkelte selskabers hjemmesider i Nordea Bank AB (publ) koncernen.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this web site, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

Nordea does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Nordea cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.