Flaggings

Flagning af ændringer i store beholdninger

Nordeas aktionærer har pligt til at meddele ændringer i deres beholdninger til både det finske finanstilsyn og Nordea. Nordea har pligt til at offentliggøre aktionærens meddelelse (dvs. flagningsmeddelelse). 

I henhold til bestemmelserne i den finske værdipapirmarkedslov skal ændringer i beholdninger offentliggøres, når beholdningen når, overstiger eller falder under grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 pct. af stemmerettighederne eller antallet af aktier i selskabet. Beholdningsændringer skal meddeles uden unødigt ophold. 

Meddelelsesformularen og yderligere information kan findes på det finske finanstilsyns hjemmeside 

Flagningsmeddelelser til Nordea kan sendes med e-mail til investor-relations@nordea.com  

 

Flagningsmeddelelser

12. august 2019

Med henvisning til § 10 i kapitel 9 i den finske værdipapirmarkedslov oplyser vi, at Sampo Oyj (FO-nr. 0142213-3) pr. 12. august 2019 ejer under 20,00 pct. af aktierne i Nordea Bank Abp (FO-nr.2858394-9). 

Storaktionærmeddelelse – pressemeddelelse