Nordea styrker sin kernekapitalposition med EUR 3 mia. gennem fortegningsemission og reduceret udbytte for 2008.