Lederskab i Nordea

A man and woman talking outside

I Nordea anses lederskab som en af de vigtigste drivkræfter for kultur, præstation, motivation og jobtilfredshed. Stærkt lederskab er evnen til at engagere og motivere medarbejderne, så de rækker ud efter visionen, samt evnen til at sammensætte det rette team for at få det til at ske.

På tværs af alle områder og niveauer i organisationen prioriterer vores ledere at rekruttere og sammensætte de stærkeste team for at skabe værdi for vores kunder og aktionærer.

Gennem systematisk lederudvikling gør vi det klart, hvad der forventes af ledere på forskellige niveauer i organisationen, og vi klæder alle vores ledere på til succes, når de går videre til lederjob på højere niveauer.

Vores lederprogrammer fokuserer på ledernes daglige udfordringer, mål og ambitioner. Programmerne er en blanding af uddannelse på jobbet, selvstudie og traditionel klasseundervisning. Ved at inddrage dine egne arbejdsopgaver i programmet og udnytte de forskellige læringsmetoder søger vi at skabe en relevant og værdiskabende læringsproces sammen med dig.

Nogle lederprogrammer er obligatoriske og understøtter nye ledere. Andre er for erfarne ledere og understøtter dem i at styrke deres præstation yderligere.

Vi tilbyder også programmer, der understøtter dig i at udvikle bestemte kompetencer, der kræves i din nuværende rolle, fx som coach eller mentor.