Ændringer i den juridiske struktur

Bestyrelserne for henholdsvis Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp og Nordea Bank Norge ASA har underskrevet fusionsplaner for at omdanne datterbankerne i Norge, Danmark og Finland til filialer af det svenske moderselskab ved grænseoverskridende fusioner.

Forenklingen af den juridiske struktur er led i en større omstilling, Nordea er i gang med. En enklere juridisk struktur afspejler bedre den nordiske måde, vi arbejder på i dag. Samtidig vil det gøre det muligt for os at agere hurtigere og mere effektivt og i højere grad drage fordel af vores størrelse. Det vil også styrke bankens governance. Med omstillingen ønsker vi at gøre det endnu nemmere for kunderne at bruge banken og samtidig udnytte den samlede ekspertise i Ét Nordea. 

Fusionerne planlægges gennemført i starten af 2017. Nordeas aktionærer vedtog fusionsplanerne på generalforsamlingen i marts 2016. Det svenske finanstilsyn godkendte fusionsplanerne i maj 2016. 

De foreslåede ændringer i den juridiske struktur er betinget af myndighedernes godkendelse og et tilfredsstillende resultat af dialogen med tilsynsmyndighederne og andre myndigheder i de enkelte lande samt af, at fusionerne ikke helt eller delvis forhindres af gældende ret eller andet, der vurderes som væsentligt af bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ). 

Læs pressemeddelelserne om forenklingen af vores juridiske struktur:

Juridisk struktur: