Nordeas juridiske struktur

Nordea ændrede juridisk struktur ved grænseoverskridende fusioner i januar 2017. Ved fusionerne blev Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA ændret fra danske, finske og norske datterbanker til filialer af det svenske moderselskab Nordea Bank AB (publ).

Forenklingen af den juridiske struktur er led i en større omstilling, Nordea er i gang med. En enklere juridisk struktur afspejler bedre den nordiske måde, vi arbejder på i dag. Samtidig vil det gøre det muligt for os at agere hurtigere og mere effektivt og i højere grad drage fordel af vores størrelse. Det vil også styrke bankens governance. Med fusionerne ønsker vi at gøre det endnu nemmere for kunderne at bruge banken og samtidig udnytte den samlede ekspertise i Ét Nordea.

Nordeas aktionærer vedtog fusionsplanerne på generalforsamlingen i marts 2016. Efter generalforsamlingen blev alle godkendelser mv. fra de relevante myndigheder i Sverige, Danmark, Finland og Norge indhentet i løbet af 2016.

Læs pressemeddelelserne om forenklingen af vores juridiske struktur:

Juridisk struktur: