Dannelsen af Nordea

Vores familietræ omfatter ca. 300 banker etableret fra 1820’erne og frem.

Gennem fusioner blev de 300 banker reduceret til 80 banker i 1970’erne og 30 banker i 1980’erne. I 1990’erne var der fire store banker tilbage, som dannede den nye bankkoncern:

  • Nordbanken i Sverige
  • Merita Bank i Finland
  • Unibank i Danmark
  • Christiania Bank og Kreditkasse i Norge

Finansielle serviceydelser i de nordiske og baltiske lande
De fire banker fusionerede, og alle aktiviteter er siden december 2001 blevet drevet under navnet Nordea. Nogle få år senere havde Nordeas aktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland nået et omfang, der gjorde Nordea til en betydelig bank også i disse lande.

De banker, der skabte den nye koncern, havde den samme vision om at blive den førende finanskoncern i Norden og Baltikum. Betydelige strukturelle forandringer og fusionsprocesser, fortsat forretningsfokus og vækst på strategiske områder skabte forbedret kunde- og medarbejdertilfredshed samt øget værdi for aktionærerne.

Vi skaber nye muligheder
Nordea handler om at skabe nye muligheder. Mulighed for at tilbyde bedre finansielle løsninger – bedre for dig, bedre end konkurrenternes, bedre end før fusionen – og at gøre dette med lavere omkostninger og en højere kvalitet.

Nordic + ideas = Nordea
I de nordiske lande er vi tilstrækkeligt ens til at kunne samarbejde, tilstrækkeligt forskellige til at kunne lære af hinanden og talrige nok til at udgøre et interessant hjemmemarked. Vi deler nordiske værdier som frihed og lighed. Vi værner om miljøet og følger den nordiske tradition med at være banebrydende. Nordic + ideas = Nordea.

Nordea i dag

Vi er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Vi har ca. 11 mio. kunder, 30.000 medarbejdere og er til stede med filialer på omkring 600 lokaliteter

Vi har en førende position inden for corporate og institutional banking, retail banking og private banking. Vi er også den førende udbyder af livsforsikring- og pensionsprodukter i de nordiske lande.

Desuden er vi en af de få europæiske banker med en AA- rating og blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi.