Customer stories

"Vi har gjort det muligt for vores kunder siden 1820"

Nordeas mål har altid været at hjælpe kunderne med at realisere deres drømme og ambitioner. Les om noen av våre tidlige kunder.

En af Nordeas første kunder 

H.C. Andersen (1805-1875) var en af Nordeas første kunder. Det vidste han selvfølgelig ikke selv, eftersom banken dengang hed Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. Den åbnede i 1820, og dengang var det en ganske ny foreteelse at spare penge op i en bank. De få banker, der fandtes tidligere i Norden, var ikke for almindelige mennesker. Men nu kørte der opsparingskampagner over hele Europa inspireret af oplysningstidens tanker om at bekæmpe fattigdom med flid og sparsommelighed.

H.C. Andersen fulgte opfordringen om at spare op. Han kom fattig til verden, men da han døde i 1875, havde han flere millioner kroner på sin konto i dagens penge.

Emigrantservice i det nye land

Udvandring til Nordamerika var udbredt i Finland i begyndelsen af 1900-tallet. Udvandrerne var i hyppig kontakt med det gamle land, bl.a. i forbindelse med bankforretninger.

I 1910 etablerede Suomen Yhdyspankki en særlig afdeling for udvandrere, som talte otte medarbejdere. Opgaverne fra kunderne var meget forskellige.

Engang bad en kunde banken om at hente en forlovelsesring hos hans svigefulde forlovede, sælge ringen og sætte pengene ind på hans konto.

Brændevin som sikkerhed

Kreditkassens første kunde, købmand Evensen, fik et lån mod sikkerhed i 4.000 pot brændevin, hvilket svarer til 3.862 liter. Spiritussen blev kørt til bankens pakhus og blev siden leveret tilbage, i takt med at Evensen betalte af på sin gæld.

Paraplyservice I 1964 startede norske Christiania Bank og Kreditkasse en paraplyservice i hovedkontoret.

På et skilt stod der: Lån den i regnvejr, kom tilbage med den, når solen skinner.

Servicen blev så populær, at andre filialer i banken snart begyndte at tilbyde den samme service.