Tidslinje

Læs om de sidste nyheder eller klik på et år eller årti nedenfor.

2017 2016 2015 2014 2013 Tidligere år 2017

Nordea forenkler sin juridiske struktur ved at ændre den norske, danske og finske datterbank til filialer af det svenske moderselskab.

2016

Nordea etablerer en ny Group Digital-enhed som led i sin ambition om at blive en fuldt ud digital bank.

Nordea tilslutter sig MobilePay-partnerskabet for at tilbyde forbrugere og erhvervsdrivende en endnu mere innovativ, effektiv og brugervenlig mobil betalingsplatform.

2015

Det internationale finansmagasin Euromoney kårer Nordea som bedst til private banking i Norden.

2014

Transaktioner i mobilbanken steg 90% i løbet af året.

Analysehuset Prospera kårer i sin årlige undersøgelse Nordea Equities som bedst, når det gælder nordiske aktier. Efter sidste års andenplads løber Nordea Equities nu med førstepladsen både samlet set og inden for alle tre underkategorier: Research/Advisory, Execution og Corporate Access.

2013
Word Finance Banking Awards 2013

I anerkendelse af bankens fortsatte udvikling som relationsbank er Nordea blevet kåret som Årets Bank i Vesteuropa, Finland og Danmark af tidsskriftet The Banker.

Mobilanvändare

Antallet af kunder, som jævnligt bruger Mobilbank, steg til over 1.300.000.

Nordea förvaltade kapita steg

Nordeas kapital under forvaltning steg til EUR 233 mia.

Aktieanalys Norden TNS Sifo Prospera

Nordea er det førende nordiske aktieanalysehus med førstepladser i tre ud af fire analysekategorier.

Tidligere år

The Banker Nominaton Bank of the Year

I anerkendelse af bankens fortsatte udvikling som relationsbank er Nordea blevet kåret som Årets Bank i Vesteuropa, Finland og Danmark af tidsskriftet The Banker.

World Finance Banking Awards 2012

For andet år i træk er Nordea kåret som bedste bankkoncern i tre ud af fire nordiske lande.

Antallet af kunder, som jævnligt bruger Mobilbank, er fordoblet til ca. 800.000.

Förvaltande av Kapital

Nordeas kapital under forvaltning oversteg EUR 218 mia., det højeste niveau nogensinde.

Björn Wahlroos

Björn Wahlroos blev valgt til formand for bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Retail Wholesale Wealth

Nordea implementerede en værdibaseret organisation med tre overordnede forretningsområder for at styrke fleksibiliteten og øge fokus på effektiv kapitalanvendelse og omkostningseffektivitet.

Nordea House

Financial Stability Board (G20-landenes internationale råd for finansiel stabilitet) udnævnte Nordea – som den eneste nordiske bank – til en af de vigtigste banker for den globale økonomi.

Nordea Window

S&P bekræftede Nordeas AA- rating. Kun få europæiske banker har så høj en rating.

Nordeaflag

Nordea præsenterede sin nye vision om at være en Great European bank samt en strategi om velafbalanceret vækst og nye strategiske initiativer.

The Banker

Nordea blev tildelt prisen som årets bank 2010 i Danmark, Norge og Sverige af The Banker, et magasin ejet af Financial Times Group.

Höghus

Da sammenslutningen af europæiske banktilsyn offentliggjorde sin stresstest af den europæiske banksektor, havde Nordea bestået testen med en betydelig margin.

Christian Clausen

CEO Christian Clausen, representing Nordea and the Swedish Bankers' Association, was appointed President of the European Banking Federation, which has over 5,000 banks and 43 countries as members or associates.

Nordea Flag

Nordea stod fast under finanskrisen og øgede antallet af relationskunder og sin markedsandel.

Fiona Bank

Nordea købte Fionia Bank i Danmark med 75.000 privatkunder og 9.500 erhvervskunder.

OJSC Nordea Bank in Russia

Nordea blev 100 pct. ejer af OJSC Nordea Bank i Rusland, og Nordeas brand blev fuldt indarbejdet i alle forretningsaktiviteter i Rusland.

Nordeaaktie

The Nordea share was the most liquid Nordic financial share with an average daily trading volume of some EUR 90m.

Kassaservice

Nordea indgik en aftale med Svensk Kassaservice om at etablere 68 filialer på steder, hvor Svensk Kassaservice drev virksomhed, og øgede bankens svenske filialnet med en tredjedel.

Roskilde Bank

Nordea købte Roskilde Bank-filialer i Danmark.

Nordea Flag

Nordea Life & Pensions expanded into the Baltic region with the launch of pension funds.

Euromoney

Magasinet Euromoney udnævnte Nordea til den bedste regionalbank i Norden og Baltikum.

Christian Clausen blev udnævnt til koncernchef og efterfulgte Lars G Nordström.

Som den første nordiske bank begyndte Nordea at implementere de såkaldte Equator Principles, et benchmark, der anvendes af den finansielle sektor til at styre sociale og miljømæssige aspekter i forbindelse med projektfinansiering.

Nordea åbnede 65 nye filialer på de nye europæiske markeder (baltiske lande, Polen og Rusland).

Nordea vandt kategorien for bedste regionalbank i Norden og Baltikum i Euromoneys Awards for Excellence.

Nordea solgte sin minoritetsandel i International Moscow Bank og købte en majoritetsandel i Orgresbank, Rusland.

Nordea Asset Management indførte et koncept for socialt ansvarlige investeringer (SRI).

Magasinet Euromoney tildelte Nordea prisen for Nordens bedste bank inden for Private Banking.

Nordea fik en pris for den bedste IR-information fra et svensk selskab af det engelske magasin IR Magazine.

Nordea besluttede at øge antallet af bankrådgivere med ca. 500 over en 2-årig periode.

Nordea var pioner i Polen inden for markedsføring og distribution af internationale investeringsfonde. Desuden købte Nordea Sampos livsforsikrings- og pensionsselskaber i Polen.

Nordeas elektroniske faktureringssystem modtog en pris fra The Banker, et magasin ejet af Financial Times Group.

Nordea blev tildelt prisen for Nordens bedste bank inden for Private Banking af magasinet Euromoney.

Med 4 mio. e-kunder var Nordea verdens største netbank målt på betalinger.

Nordeas e-tjenester modtog en global pris for at bruge informationsteknologi til at introducere nye dimensioner i kundeservice fra The Banker, et magasin ejet af Financial Times Group.

Nordea modtog den nordiske pris for Excellence in Institutional Asset Management fra Financial News.

Nordea købte Kredyt Bank S.A. i Litauen.

Koncernens juridiske struktur blev forenklet med et moderselskab i Sverige og filialer i de andre lande.

Nordea Bank Polska og LG Petro Bank fusionerede og blev en af de 15 største banker i Polen.

En 10-årig aftale om outsourcing blev underskrevet med IBM, og 900 Nordea-medarbejdere blev overført til et nyt serviceselskab.

Nordea, en af de største ejendomsbesiddere i regionen, solgte en stor del af sine ejendomme og indgik bl.a. en aftale, der omfattede 97 ejendomme i tre lande.

Hans Dalborg blev udnævnt til bestyrelsesformand, og Lars G Nordström til ny koncernchef.

Nordea indgik en aftale om at købe LG Petro Bank i Polen.

Nordea i Sverige fusionerede med Postgirot Bank.

Nordea nåede op på 3,3 mio. e-kunder.

Nordic Ideas blev Nordea. Nordbanken, Merita, Unibank og K-Bank tog navnet Nordea, og dermed blev hele koncernen samlet under ét fælles brand.

Nordeas bankaktiviteter i Polen fusionerede med BWP-Unibank S.A.

Nordea åbnede et kontor i Shanghai som supplement til kontoret i Beijing, der blev etableret i 1984.

Nordea nåede op på 2,7 mio. e-kunder.

MeritaNordbanken og Unidanmark fusionerede, og koncernen købte den norske bank Christiania Bank og Kreditkasse (K-Bank). En ny organisation blev implementeret med tværnordiske forretningsområder. Den nye bank nåede en milepæl på 2 mio. e-kunder.

Magasinet The Banker tildelte MeritaNordbanken en global pris for Best Online Business Strategy for sin banebrydende indsats på netbankområdet.

MeritaNordbanken var den første i verden til at tilbyde sine kunder muligheden for at betale regninger og godkende elektroniske fakturaer via en WAP-telefon.

Unidanmark og MeritaNordbanken lancerede en fælles hjemmeside.

Folk i Norden var hurtige til at tage internettet til sig, i takt med at det udvikledes. Elektroniske banktjenester var et væsentligt fokusområde for bankerne i Nordea-familien.
I 1990’erne etablerede Nordea sig i landene øst for Østersøen. Den første estiske filial blev åbnet i Tallinn i 1995. I 1999 købte Nordea polske Bank Komunalny i Gdynia. Samme år blev Nordea eneejer af en lettisk bank. Året efter fik Nordea tilladelse til at starte virksomhed i Litauen.

Mange finske banker udstyrede deres medarbejdere med arbejdsuniformer. Beklædning betalt af arbejdsgiveren var ikke kun et spørgsmål om branding, men også et vigtigt tilskud til bankansattes beskedne løn.

I 1984 kunne kunderne i finske Yhdyspankki for første gang sidde derhjemme ved deres pc og lave bankforretninger. Yhdyspankki var allerede i 1970’erne pioner inden for udvikling af elektroniske banktjenester.

I 1989 var Nordea (finske Kansallis-Osake-Pankki) en af fem internationale banker, der etablerede International Moscow Bank.

I dette årti blev der åbnet drive in-banker, men de fik ikke nogen lang levetid. I stedet introducerede man hæveautomater, og denne service blev hurtiIgt meget populær.
I samme periode blev verdens første elektroniske system til valutaveksling udviklet i Norge i et tæt samarbejde med Christiania Bank og Kreditkasse.

1960’erne kom der noget, som på afgørende vis ændrede forholdet mellem banken og kunderne: lønkontoen. Arbejdsgiverne begyndte nu at sætte lønnen direkte ind på medarbejdernes konto i stedet for at give dem kontanter i en kuvert. Bankernes serviceydelser udviklede sig fra lejlighedsvise lån og indlån til produkter til brug for kundernes daglige bankforretninger med girobetalinger i stedet for regninger og betalinger med check i stedet for kontanter.
Den støt voksende mængde af kontooplysninger var indtil nu blevet lagret ved hjælp af hulkortmaskiner, som var forløberen for det, der senere kom til – EDB. Vidunderet Sverker kom med fly fra USA til Sveriges Kreditbank i december 1960.

I 1950’erne havde mobile tjenester ikke noget med mobiltelefoner at gøre, men med bankfilialer.
Norske Christiania Bank og Kreditkasse udviklede en tjeneste henvendt til turistbåde, hoteller, lufthavnen og store kongrescentre. Der blev også oprettet bank i bussen-tjenester.

Under krigen i sommeren 1941 brugte medarbejderne i finske Kansallis-Osake-Pankkis Hamina-filial kælderen i et nedrevet hus som midlertidige lokaler. Luftangreb var en konstant trussel, men kunderne blev betjent, uanset hvad der skete.
Når der lød en alarm, blev hovedbog, arkiv og penge flyttet til fyrrummet, som også tjente som beskyttelsesrum for både medarbejdere og kunder. Bemærk det lille skilt Kansallis-Osake-Pankki over indgangen.

Det forrige årti havde været svært for mange. Men under depressionen i 1930’erne klarede flere nordiske virksomheder og banker sig godt. Med forbedret likviditet for mange virksomheder vendte bankerne sig mod ejendomsområdet.
Norske Christiania Bank og Kreditkasse og andre af Nordeas forgængere havde oplevet voksende tillid, og markedsandelen steg med flere kunder, flere aktiviteter og flere medarbejdere. Majorstua-filialen (billedet) blev etableret i 1930.

Efter 1. verdenskrig havde erhvervslivet antaget meget større proportioner. Store mængde penge skiftede bestandigt ejere, og der var behov for en mere sikker måde til at overføre dem på.
Svenske Postgirot, som senere blev en del af Nordea, var en af verdenspionererne, da den introducerede sin betalingsformidling i 1925. Selve arbejdspladsen blev anset for at være en af de mest moderne i Norden med kantine, solterrasse og sygerum med uddannet personale. Postgirot brugte den nyeste kontorteknologi og bogføringsmaskiner.

Esteri Heikinheimo (billedet) var den første kvindelige filialdirektør i Finland i 1905. Filialdirektøren havde i tråd med gængs praksis i tyndt befolkede områder indrettet filialen i sit hus.
Et andet eksempel på en pragmatisk beliggenhed var, da svenske Wermlandsbanken i 1918 åbnede en filial på en fabrik – og filialdirektøren arbejdede halvtid for virksomheden.

Bankernes måde at have kontakt med kunderne på ændrede sig igennem årene. I 1920’erne besøgte bogholderne kunderne i deres hjem for at tømme sparegrisen.
Den første finske sparegris blev introduceret i 1902. Sparegrise var også en succes i Danmark, Sverige og Norge.

I takt med at erhvervslivet udviklede sig i første halvdel af 1800-tallet, opstod der et behov for en moderne form for bank – en långiver. Som et nyt fænomen etablerede handels- og landbrugsforeninger lokale banker.
Blandt de tidligste banker i Nordeas familietræ tæller nogle af de ældste banker i Norden: Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn (etableret i Danmark i 1820), Wermlandsbanken (Sverige, 1832), Christiania Kreditkasse (Norge, 1848) og Suomen Yhdys-Pankki/Finska Föreningsbanken (Finland, 1862). Disse banker var pionerer i etableringen af en banksektor.