Wholesale banking

Wholesale banking

Som den førende bank for store erhvervskunder i Norden har vi de kompetencer, der er nødvendige for at kunne tilbyde kunderne de bedste finansielle værktøjer, så de kan optimere deres forretning og styre deres risici. Ca. 3.900 medarbejdere i Wholesale Banking yder rådgivning og tilbyder produkter, serviceydelser og finansielle løsninger til de største af vores erhvervskunder og institutionelle kunder. De bliver betjent af et pan-nordisk setup suppleret med udvalgte internationale filialer. Wholesale Banking tilbyder kunderne et bred udvalg af finansielle løsninger inden for traditionelle bankforretninger, investment banking og kapitalmarkedsprodukter, cash management og trade finance.

Vi tilbyder stærke obligations- og valutaløsninger, der dækker alle vores kunders vigtigste behov. Inden for investment banking og aktier er vi førende i sektoren. Som en af Europas ti største universalbanker har vi den finansielle styrke til at understøtte vores kunders aktiviteter på en måde, som ikke mange andre banker kan.

Wholesale Banking har den førende kundeforretning i Norden med 95 pct. af alle store erhvervskunder og institutionelle kunder.