Vores markeder

"Vi er altid parat til at hjælpe, uanset hvor du er"

Nordea er den førende bank i de nordiske lande og blandt de største i Europa. Nordea er til stede i 16 lande verden over og tilbyder alle typer finansielle serviceydelser via filialer, datterselskaber og repræsentationskontorer. Ud over vores eget distributionsnet har vi indgået samarbejdsaftaler med banker i hele verden for at kunne tilbyde vores kunder løsninger af høj kvalitet i forbindelse med deres internationale aktiviteter.

På alle Nordeas hjemmemarkeder – Danmark, Finland, Norge og Sverige samt Estland, Letland, Litauen og Rusland – tilbyder vi personlig service af høj kvalitet.  

Tilstedeværelse i Europa: Storbritannien, Tyskland, Luxembourg og Polen. Tilstedeværelse globalt: Brasilien, Kina, Singapore, USA.

Kort om Nordea

Nordea er den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen. 

Kunder: 11 mio.
- ca. 10 mio. privatkunder
- 700.000 erhvervskunder, inkl. nordiske top-500-virksomheder

Filialer:  Ca. 600

Medarbejdere (fuldtid):  31.640

(Nøgletal pr. 1. kvartal 2017)