Vores markeder

"Vi er altid parat til at hjælpe, uanset hvor du er"

Nordea er den førende bank i de nordiske lande og blandt de største i Europa. Nordea er til stede i 16 lande verden over og tilbyder alle typer finansielle serviceydelser via filialer, datterselskaber og repræsentationskontorer. Ud over vores eget distributionsnet har vi indgået samarbejdsaftaler med banker i hele verden for at kunne tilbyde vores kunder løsninger af høj kvalitet i forbindelse med deres internationale aktiviteter.

På alle Nordeas hjemmemarkeder – Danmark, Finland, Norge og Sverige samt Estland, Letland, Litauen og Rusland – tilbyder vi personlig service af høj kvalitet.  

Tilstedeværelse i Europa: Storbritannien, Tyskland, Luxembourg og Polen. Tilstedeværelse globalt: Brasilien, Kina, Singapore, USA.

Korte Nordea-fakta

Nordea har otte hjemmemarkeder. I Norden er vi tilstede i Danmark, Finland, Norge og Sverige og på de nye europæiske markeder i Estland, Letland, Litauen og Rusland. 

Kunder i alt: 10,5 mio.
Privatkunder: 10 mio.
Erhvervskunder og institutionelle kunder: 0,5 mio.
Filialer: ca. 700
Antal medarbejdere (fuldtid): 32.264

(Nøgletal 4. kvartal 2014)