Leverandørportal

Om Nordeas leverandørportal

Business meeting

Disse sider er for nuværende og potentielle leverandører til Nordea.   

Vores leverandører er en integreret del af vores ydelser, og de spiller en vigtig rolle i vores værditilbud til kunderne. Nordea mener, at en optimal indkøbsprocedure skaber de bedste relationer til vores leverandører på grundlag af gensidig respekt, gennemsigtighed og tillid.

I leverandørportalen kan nuværende og potentielle leverandører finde information om:

  • Indkøbsproces 
  • Indkøbsbetingelser 
  • Krav til samfundsmæssigt ansvar
Du kan se retningslinjerne for vores krav og forventninger til leverandører i Nordeas leverandørportal og leverandørhåndbog. Sammen kan vi forenkle den måde, vi gør forretninger på.