Bekæmpelse af hvidvask

Employees participating in Anti Money Laundering Focus Meeting

Vi tager ansvar

Den finansielle sektor spiller en afgørende rolle i at forhindre, at bankerne bliver udnyttet til hvidvask – og vi tager vores del af ansvaret meget alvorligt. Det gør vi, fordi vi ikke vil misbruges til hvidvask eller andre former for økonomisk kriminalitet.

Hvad er hvidvask?

Hvidvask er kort forklaret et forsøg på at skjule, at penge, værdigenstande eller indtægter stammer fra kriminelle aktiviteter.  

  • Begrebet dækker over handlinger såsom at modtage eller skaffe sig selv og andre penge fra kriminelle aktiviteter, samt hvis man transporterer, opbevarer eller på anden måde hjælper med at sikre penge, der stammer fra kriminelle aktiviteter.  
  • Alle afskygninger af hvidvask er ulovlige – herunder forsøg på hvidvask, medvirkning til hvidvask samt at hvidvaske penge, der stammer fra kriminelle aktiviteter, som man selv eller andre har udført.
  • Formålet med hvidvask er typisk at sløre, hvor pengene stammer fra, og at få ulovligt tjente penge til at se ud til at være lovligt tjente – populært sagt at gøre ”sorte” penge ”hvide” og dermed at gøre det muligt at bruge dem helt almindeligt. 
  • Hvidvask kan fx ske ved at sende penge gennem et virvar af forskellige konti og banker, men også ved mere simple pengeoverførsler. Undervejs bliver de måske vekslet til en anden valuta, udlånt til virksomheder eller bliver brugt til at købe fast ejendom.   
  • Når pengene i sidste ende lander på en almindelig bankkonto, er deres tilknytning til kriminelle aktiviteter så svær at spore, at de fremstår som lovligt tjente penge.  
  • Læs mere om lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask her.

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

employees working with Anti Money Laundering

Sådan bekæmper Nordea hvidvask

Hvert år sker der ca. 2 mia. pengeoverførsler til og fra konti i Nordea.  

For at overvåge disse transaktioner og opdage potentiel økonomisk kriminalitet har vi investeret massivt i forebyggelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask. I perioden 2015 til 2019 investerede Nordea i alt 850 millioner euro i forebyggelse af økonomisk kriminalitet. Med investeringerne har vi markant forbedret vores IT-systemer, øget antallet af medarbejdere beskæftiget med forebyggelse af økonomisk kriminalitet og styrket uddannelsen af alle medarbejdere.

Vores arbejde med at bekæmpe hvidvask starter allerede, før vi accepterer en ny kunde. For at identificere og lære vores kunder at kende stiller vi en række spørgsmål og kræver dokumentation fra kunden. Vi skal fx sikre os, at kunderne er dem, de udgiver sig for at være. Vi skal også vide, hvor kundernes penge stammer fra, og hvilke aktiviteter vi kan forvente på deres konti. På baggrund af oplysningerne vurderer vi, hvor stor risiko for økonomisk kriminalitet der er forbundet med at have dem som kunde. Det har betydning for, hvordan vi efterfølgende overvåger deres konti. Og så begynder den løbende overvågning fra både medarbejdere og it-systemer.

Hvis vi opdager noget mistænkeligt på kundens konto, udløser det en alarm i overvågningssystemet eller hos bankrådgiveren. Vi undersøger sagen ved at se, om der er andre kontobevægelser, der skiller sig ud. Finder vi ikke en god forklaring, og bestyrkes vores mistanke yderligere, overgår sagen til et af vores specialist-teams, som undersøger den i detaljer. Bliver mistanken bekræftet i den proces, indrapporterer vi det til myndighederne og samarbejder med dem om det videre forløb. I denne type sager overvejer vi også, om kunden kan fortsætte i Nordea.

Vi stiller de nødvendige spørgsmål

AML - why we ask questions

Som bank ønsker vi at kende vores kunder. Derfor stiller vi kunderne en række spørgsmål om, hvem de er, og hvordan de har til hensigt at bruge bankens produkter og ydelser. Vi er fx forpligtet til at sikre, at kunderne er dem, de udgiver sig for at være, at vi ved, hvor kundernes penge stammer fra, og hvilke aktiviteter vi kan forvente på deres konti. 

De spørgsmål, vi stiller vores kunder, er afgørende for vores forsvar mod hvidvask og hjælper os med at beskytte banken og vores kunder mod at blive udnyttet til økonomisk kriminalitet. Ved at svare på spørgsmålene er kunderne med til at sikre, at vi overholder love og regler – og endnu vigtigere bidrager til en mere sikker økonomisk verden for os alle.

AML why we ask 3

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea