Udlånsstatistik: Fast rente vinder frem

Woman looking out of window
21-01-15 10:00 | Bolig

I sensommeren 2014 sendte realkreditinstitutterne for første gang et 30-årigt lån med en rente på bare 2,5 pct. på gaden. Vurderet ud fra boligejernes ønske om at få fingre i det nye lån, må det siges at have været en succes. Set over det seneste år har boligejerne nemlig i stor stil valgt de fastforrentede lån til og de variabelt forrentede lån fra. Det viser den netop offentliggjorte udlånsstatistik fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen for 4. kvartal 2014.

Boligejerne sikrer sig mod rentestigninger

Ved udgangen af 4. kvartal 2014 havde realkreditinstitutterne udstedt lån til de danske boligejere for 1.447,2 mia. kr. Året forinden lå det tal på 1.450,0 mia. kr. Boligejerne har således mindsket deres gældssætning til realkreditinstitutterne med 3,9 mia. kr. det seneste år, hvilket vidner om, at der i øjeblikket flyttes lån fra realkreditinstitutterne over i banksektoren.

Kigger man på, hvor mange af lånene, der er med fast hhv. variabel rente, så ser man, at hvor der for ét år siden var udstedt lån med fast rente for 468,1 mia. kr., så ligger det tal i dag på 482,9 mia. kr. I samme tidsrum er det variabelt forrentede udlån faldet fra 983,0 mia. kr. til nu 964,3 mia. kr. Mens det fastforrentede udlån således er steget med 14,8 mia. kr. det seneste år, så er det variabelt forrentede udlån faldet med 18,7 mia. kr.

Der er i øjeblikket en klar tendens til, at boligejerne vælger lån med fast rente. Forklaringen skal findes i, at det særligt er de lange renter, som er faldet det seneste år, og at realkreditinstitutterne har ændret på deres bidrags- og gebyrpolitik, og det derfor er blevet relativt dyrere at servicere et F1-lån.

I dag ligger den månedlige ydelse for at optage et fastforrentet lån på 1 mio. kr. med afdrag således på 3.790 kr. efter skat. Er der tale om et F1-lån lyder ydelsen på 3.440, et F3-lån på 3.400 kr. og et F5-lån på 3.440. Er der tale om et kort rente lån ligger ydelsen på 3.390 kr.

Det koster således kun boligejerne 350 kr. mere at sikre renten i 30 år frem for i et år, mens boligejere der ønsker en variabel rente kan stille sig selv spørgsmålet: ønsker jeg et 1-årig, 3-årig eller 5-årig sikkerhed mod rentestigninger – det koster stort set det samme. Tager man den seneste tids lave renteniveau i betragtning, er det ikke overraskende, at så stor andel af boligejerne vælger de 30 år.

Det skubber ikke ret meget til det samlede billede

Selvom flertallet vælger lån med fast rente, har det ikke for alvor ændret på den samlede andel af fastforrentede lån. Hvor andelen af danskere, der var finansieret med et fastforrentet lån lå på 32,3 pct. for ét år siden, ligger andelen i dag på 33,4 pct.

Selv om handelsaktiviteten på boligmarkedet igen er begyndt at stige, går der alligevel lang tid, før realkreditinstitutterne har langet så mange nye lån over disken, at det for alvor ændrer på porteføljens sammensætning. På den baggrund rykker de mange nye lån med fast rente kun en smule ved det samlede billede, hvorfor langt de fleste danskere stadig har en risiko, hvis renten igen begynder at stige.