Mursten er normalt en god investering

25-06-18 13:42 | Bolig og privatøkonomi | Bolig | Lise Nytoft Bergmann

Mursten er normalt en god investering

De seneste tre år er huspriserne steget med 16 procent på landsplan. I samme periode er lønningerne steget med knap seks procent og inflationen med knap tre procent. Og selv om renten er lav, så siger det sig selv, at den udvikling ikke kan blive ved, for hvem skal købe husene, hvis priserne stiger langt mere end førstegangskøbernes rådighedsbeløb?

Når boligpriserne alligevel er steget så kraftigt, så skyldes det blandt andet, at renten er faldet til niveauer, man ikke havde troet mulige. Og når renten falder, gør ydelsen det samme. Dermed kan boligkøberne kreditgodkendes til et højere beløb, også selv om deres indkomst ikke har ændret sig.

Desuden er beskæftigelsen steget. På tre år er 140.000 flere kommet i arbejde, og det styrker efterspørgslen efter ejerboliger. Samtidig er troen på fremtiden stor, og det får danskerne til ikke blot at drømme om at købe bolig, men til rent faktisk også at gøre det.

Ingen fare for ny boligboble

De store prisstigninger kan være selvforstærkende, da de kan få førstegangskøberne til at skynde sig ud på markedet af frygt for, at priserne stiger yderligere. Vi mener ikke, at vi er ved at opbygge en ny boligboble, men det betyder ikke, at priserne ikke kan falde igen. Det kan de sagtens, og det vil de helt sikkert også gøre på et tidspunkt. Henover de sidste 80 år har vi fem gange set, at de reale huspriser er faldet voldsomt. Sidste gang i slutningen af 00’erne, hvor en gennemsnitlig husejer oplevede et fald på 28 procent.

De jævnligt forekommende prisfald bør dog ikke få boligkøberne til at holde sig væk. For selv om boligejerne flere gange har følt, at der har været game over på boligmarkedet, har historien vist, at der efterfølgende har været tale om come back. Målt over de sidste 25 år har en gennemsnitlig husejer i alle danske kommuner* oplevet stigende priser. Målt over både 20 og 15 år er resultatet det samme.

Men går vi 10 år tilbage, har en gennemsnitlig husejer i 64 af landets kommuner oplevet faldende priser. Det hører dog med til historien, at vi for netop 10 år siden var tæt på lavpunktet under den seneste nedtur på boligmarkedet, og at netop den nedtur var en af de værste, vi har oplevet i de 80 år, som vi har data på.

Flest vil opleve prisstigninger

I de seneste fem år er priserne faldet i ni kommuner. Men da der er tale om mindre fald, og statistikkerne rummer en vis usikkerhed, da det ikke er de samme boliger, der handles i alle kvartaler, kan man godt argumentere for næsten stabile priser.

Over tid vil langt de fleste boligejere opleve stigende priser. Kritikere vil sige, at huspriserne ikke er steget nær så meget som f.eks. aktier. Men når man husker på, at man ikke kan bo i en aktie, og at man derfor bør fratrække udgiften til husleje i aktieafkastet, og at aktier beskattes anderledes end fast ejendom, kan de fleste husejere være godt tilfredse. Også selv om både transaktions- og vedligeholdelsesomkostninger er højere end på de fleste andre investeringer.

*De fire ø-kommuner Ærø, Fanø, Samsø, og Læsø er ikke medtaget i opgørelsen grundet for få handler.

Seneste blogindlæg af Lise Nytoft Bergmann

Viser 5 ud af 6 resultater

Couple house

Godt nyt til hver 7. boligejer

Bolig og privatøkonomi Bolig Lise Nytoft Bergmann

Flowers lady

Ny rente på F1-, F3 og F5-lån

Bolig og privatøkonomi Lise Nytoft Bergmann

Renten er nu fastsat for boligejere, der skal have ny rente på deres F1, F3- og F5-lån den 1. januar

Child and father

Boligejere med rentetilpasningslån har fået ny rente

Bolig og privatøkonomi Lise Nytoft Bergmann

Auktionen over rentetilpasningslån er nu færdig med godt resultat til følge

Boligrenten sætter rekord. Har aldrig været lavere

Bolig og privatøkonomi Bolig Lise Nytoft Bergmann

Boligrenten sætter rekord. Har aldrig været lavere. Det 30-årige fastforrentede lån sætter kursrekord - renten har aldrig været lavere

Lise Nytoft Bergmann

Ny rente på Kort Rente lån

Bolig Bolig og privatøkonomi Lise Nytoft Bergmann

Renten på Kort Rente lån er nu blevet fastsat for 2. halvår af 2018.

Viser 5 ud af 6 resultater