Nordea muliggør en bæredygtig fremtid

12-02-18 10:00 | Nordea | Bæredygtighed

For os i Nordea handler bæredygtighed om at tage ansvar­for, hvordan vi påvirker vores omverden. Det kræver, at vi transformerer vores forretning og hele tiden arbejder aktivt med at integrere miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige (ESG) forhold i vores daglige aktiviteter.

 Vi vil bruge vores færdigheder og ekspertise til at skabe tillid og gøre en positiv forskel for privatpersoner, samfundet og miljøet.

”Bæredygtighed er en del af alt, hvad vi gør i Nordea. Det handler om at reducere risici, skabe en stærkere bank og skabe muligheder. Det er helt enkelt det rigtige at gøre”, siger Casper von Koskull, Nordeas koncernchef.

I de seneste par år har vi oprustet indsatsen for at integrere bæredygtighed i vores forretningsaktiviteter samt i forhold til vores rolle i samfundet. Nordeas Sustainability Report for 2017, der offentliggøres i dag, beskriver vores kurs mod en mere bæredygtig fremtid

 

”Som den førende bank i Norden, verdens tiende største økonomi, spiller vi en central rolle i overgangen til en bæredygtig fremtid gennem vores påvirkning af de samfund, hvor vi har aktiviteter”, siger Erik Feldt, nyudnævnt leder af Community Engagement i Nordea. ”Vi tager den opgave meget alvorligt”.

 

Nye bæredygtighedsmål

 

I 2017 tog vi yderligere skridt mod en mere proaktiv tilgang til at indarbejde bæredygtighed i alle Nordeas kerneaktiviteter, politikker og processer. Vi præsenterede koncernens første holdningserklæring om klimaforandring samt vores bæredygtighedspolitik med et klart fokus på investeringer, finansiering og rådgivning.

 

Vi styrkede vores indsats inden for samfundsengagement samt vores kapacitet inden for ESG-vurdering, grønne obligationer og grønne lån.  Vi har taget en holistisk tilgang til FN’s globale bæredygtighedsmål, da vi er klar over, at de er afgørende for at opnå en bæredygtig udvikling og dermed også relevante for os som bank.

 

I 2016 satte vi os ni kortsigtede bæredygtighedsmål for 2017 for at være bedre rustet til at imødegå fremtidige udfordringer med bæredygtighed. Ved udgangen af 2017 havde vi nået seks af de ni mål takket være en fokuseret indsats forankret i forretningen og med opbakning fra bestyrelsen og topledelsen. Vi fortsætter med at arbejde med de sidste tre mål i 2018 og har sat os yderligere tre mål for året (se faktaboks nedenfor).

 

”Det går hurtigt i den finansielle sektor på bæredygtighedsområdet, og forventningerne fra vores interessenter er stigende”, siger Sasja Beslik, leder af Group Sustainable Finance i Nordea. ”Vi agerer hurtigt for at imødekomme disse forventninger.”

 

Dokumenter

Faktaboks

Vores seks kortsigtede bæredygtighedsmål for 2018*:
 
 
  1. Forbedre ESG-screeningsværktøjerne for ansvarlige investeringer, ansvarlig finansiering og ansvarlige indkøb
  2. Indføre risikostyringsrammer for at identificere de vigtigste risici i værdikæden med fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, bekæmpelse af korruption og beskyttelse af miljøet
  3. Etablere KPI-rammer
  4. Fortsætte implementeringen af den opdaterede bæredygtighedspolitik og principperne for bæredygtig finansiering, investering og rådgivning
  5. Fastlægge en baseline for risici relateret til klimaforandringer og menneskerettigheder i hele værdikæden.
  6. Formulere holdningserklæringer og retningslinjer inden for relevante områder som fx forsvars- og shippingindustrien.
 
*De tre første mål er overført fra 2017, mens de tre sidste er nye.

Relateret indhold

Læs flere nyheder

Viser 5 ud af 566 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Helge J. Pedersen, Andreas Steno Larsen

Finanspolitikken slippes løs, hvad siger Fed?

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Joe Biden har fået vedtaget sin gigantiske hjælpepakke til amerikansk økonomi, og spørgsmålet er nu, hvordan Fed reagerer på udsigten til et superstærkt opsv...

Viser 5 ud af 566 resultater