Vi arbejder med mangfoldighed og inklusion – hver dag, hele året

13-05-20 13:13 | Nordea | Bæredygtighed

Nordea er en stolt partner til Pride 2020. Vi arbejder på at være en inkluderende arbejdsplads, og Pride er en del af dette. Mangfoldighed er noget, vi stræber efter hver dag – i al vores kontakt, i alle rekrutteringer og i vores kultur.

Nordea har næsten 10 mio. kunder og godt 28.000 medarbejdere. Vores medarbejdere taler omkring 50 forskellige sprog og kommer fra hele verden. Forskellige baggrunde, erfaringer og egenskaber giver os et bredere perspektiv. Mangfoldighed betyder, at vi bedre kan betjene vores kunder og samfundet generelt samt tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Som stor samfundsaktør ønsker vi at være fortaler for retten til at blive behandlet ligeværdigt og have de samme muligheder. Det er kernen i vores værdier, og vi arbejder hele tiden på at være et inkluderende sted at arbejde med lige rettigheder for alle.

- Inklusion og mangfoldighed er ikke noget, man opnår gennem nemme eller enkeltstående tiltag. I stedet handler det om at integrere tankegangen og metoderne i vores daglige arbejde, siger Christina Gadeberg, Chief People Officer og leder af Group People.

I Nordea har vi lanceret en række konkrete initiativer for at fremme mangfoldighed og inklusion (se faktaboks).

- Arbejdet med mangfoldighed og inklusion skal tænkes ind i hele organisationen og fungere både oppefra og ned og nedefra og op, siger Åsa Nilsson Billme, leder af Diversity & Inclusion i Nordea. - Med andre ord skal både vores ledere og øvrige medarbejdere engagere sig på alle niveauer i organisationen. Tre medlemmer af koncernledelsen sidder i vores nordiske komite for mangfoldighed. Vi støtter også vores ledere med politikker, øvelser og værktøjer. Og vi opfordrer til at etablere medarbejderorganiserede grupper (læs mere nedenfor), hvor medarbejderne selv er eksperter på deres hverdag.

- Det er utroligt vigtigt med en arbejdsplads og et arbejdsliv, hvor alle kan være sig selv. Det beriger os og driver os fremad, siger Christina Gadeberg.

Læs mere om et mangfoldigt fællesskab og om vores kultur.

Sådan arbejder vi konkret med mangfoldighed og inklusion i Nordea – nogle eksempler:

• Vi har medarbejderorganiserede grupper, som fokuserer på fx LGBT+, personer med funktionsvariationer, ligestilling og tværkulturelle netværk i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Polen.

• Nordea arrangerer og deltager i seminarer om mangfoldighed og har leveret værktøjer til inklusion i forbindelse med møder, rekruttering, arbejdsmiljø og kommunikation.

• Vi arbejder løbende på at forbedre alle dele af vores rekrutteringsproces, herunder den måde vi skriver stillingsannoncer på. I 2020 har vi ekstra fokus på, hvordan ubevidste fordomme kan påvirke os.

• Vi har også via vores værktøj ”Let’s Talk” fremmet dialogen for at forhindre chikane på arbejdspladsen. Nordea har nultolerance over for trusler, chikane, vold, mobning og lignende både fra kunder og mellem kolleger. 

Read more news

Viser 5 ud af 795 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Viser 5 ud af 795 resultater