Det betaler sig at investere i kvindelige ledere

08-03-18 9:00 | Nordea | Bæredygtighed

Der er stigende fokus på kønsdiversitet som en bredt anerkendt, afgørende faktor for succes i erhvervslivet.

Investorerne begynder at efterspørge en ligelig kønsfordeling i virksomhedernes ledelser, og vi ser flere og flere beviser på, at diversitet betyder noget for bundlinjen. Nordea har for nylig gennemført en undersøgelse, der viste, at virksomheder med en mere ligelig kønsfordeling i ledelsen havde mere stabile afkast, mens andre har fundet en sammenhæng mellem kønsfordelingen og højere indtjening og marginaler (se faktaboks)

Den førende globale kapitalforvalter BlackRock opfordrede fx for nylig virksomhederne i sin portefølje til at sikre en mere ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer for at øge kvaliteten af beslutningerne.  

Bestyrelser med en ligelig kønsfordeling er mindre tilbøjelige til gruppetænkning og til at overse nye trusler mod selskabets forretningsmodel. Og de er bedre til at se mulighederne for langsigtet vækst, skrev BlackRocks bestyrelsesformand og koncernchef Larry Fink i et brev til toplederne i januar. I februar opdaterede firmaet sine retningslinjer for afstemning ved fuldmagt med en tilføjelse om, at virksomhederne nu forventes at have mindst to kvinder på bestyrelsesgangen.

Flere kvinder, mere stabile afkast

Der kommer stadig større fokus på virksomhedernes indsats for at fremme kønsdiversitet, herunder i den finansielle sektor. I 2017 var Nordea en af 52 virksomheder – og en af kun to nordiske banker – der blev nævnt i Bloomberg Financial Services Gender Equality Index over virksomheders indsats, politikker og praksis for at fremme en ligelig kønsfordeling. 

Nordea har for nylig set nærmere på, om kønsdiversitet rent faktisk betaler sig for aktionærer og skaber værdi. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i den seneste udgave af Nordea On Your Mind (pdf, 6 MB), fokuserede på 100 førende nordiske virksomheder. Det kunne ikke påvises, at en større andel af kvindelige ledere er lig med højere afkast, men der var en korrelation til mere stabile afkast.  

”Virksomhederne i undersøgelsen med den mest ligelige kønsfordeling i ledelsen havde væsentligt lavere udsving i afkastet”, siger Johan Trocmé fra Thematics i Nordea Research. ”Det er interessant, for investorerne betragter i stigende grad stabile afkast som en integreret del af en virksomheds bæredygtighed”, tilføjer han.

Undersøgelsen viste også, at et ud af tre bestyrelsesmedlemmer i de 100 førende nordiske virksomheder er nu en kvinde. Det er en fordobling fra 2004 til 2016, hvor Norge fører an efter introduktionen af obligatoriske kønskvoter for over ti år siden.

Det går stadig langsomt

I et interview med Nordea On Your Mind sagde Gunn Wærsted, bestyrelsesformand for Telenor Group og Petoro AS, at der i dag er generel enighed om, at diversitet er vigtigt og bidrager til at skabe stærke resultater.

”Det er mere overraskende, at udviklingen mod større diversitet går så langsomt”, sagde hun. Selvom hun ikke er fortaler for kvoter eller lederudviklingsprogrammer for kvinder, som hun mener gør kvinder til en ”særlig gruppe” med behov for ekstra hjælp, anbefaler Gunn Wærsted, at man altid interviewer og overvejer mindst én kvindelig kandidat ved rekruttering af ledere.

Siden 2003 har vi spurgt vores medarbejdere, hvordan de opfatter lige muligheder for alle i Nordea. I 2017 fik lige muligheder for alle den højeste bedømmelse i 15 år.

Nordea vil fortsat optrappe indsatsen, så vi sikrer, at diversitet og inklusion er en vigtig del af vores kulturtransformation. Ligeledes vil vi udvikle nye og agile metoder til at implementere og måle dette arbejde.

Kvantificering af fordelene

De fleste undersøgelser af diversitet på arbejdspladsen har fokuseret på kønsfordelingen, hvor der findes objektive, nøjagtige og let tilgængelige data. Her er en række af de vigtigste undersøgelser og resultater:
 
• I 2018 gennemførte Nordea en undersøgelse, der blev offentliggjort i Nordea On Your Mind (pdf, 6 MB). Den viste, at virksomheder med den mest ligelige kønsfordeling i topledelsen havde 40 pct. lavere volatilitet i afkastet af den investerede kapital (ROCE). Virksomhederne i undersøgelsen med den mest ligelige kønsfordeling i bestyrelserne havde også væsentligt lavere udsving i afkastet, men resultaterne var mest bemærkelsesværdige på koncernledelsesniveau.  
 
Diversitet betyder noget for værdiskabelsen, siger personerne bag undersøgelsen og peger på det bredere univers af europæiske small- og mid-cap-aktier. Ifølge undersøgelsen klarede de øverste 10 pct. af disse aktier med den mest stabile ROCE sig 75 pct. bedre end resten af den samlede gruppe over en periode på 17 år.
 
• I 2016 foretog indeks- og analyseleverandøren MSCI en undersøgelse, der viste, at virksomheder med tre eller flere kvinder i bestyrelsen havde højere indtjening pr. aktie og afkast af egenkapitalen sammenlignet med virksomheder uden kvinder i bestyrelsen i perioden 2011-14.
 
Peterson Institute for International Economics konkluderede i en undersøgelse af knap 22.000 virksomheder i 2014, at en stigning i andelen af kvindelige ledere fra 0 pct. til 30 pct. øgede nettoindtjeningsmarginalen med 15 pct. Undersøgelsen repræsenterer dog et begrænset øjebliksbillede fra 2014 og skal fortolkes med forsigtighed.
 
• Undersøgelser foretaget af Goldman Sachs og PwC indikerer uafhængigt af hinanden, at en udligning af forskellen i beskæftigelsesgraden for mænd og kvinder vil øge BNP og den økonomiske vækst betydeligt. PwC beregnede fx i 2016, at Storbritannien kan løfte sin BNP-vækst med 9 pct., hvis beskæftigelsesgraden blandt kvinder øges til samme niveau som i Sverige.

Læs flere nyheder

Viser 5 ud af 455 resultater

Economic Outlook pre-buzz sept 2017

Få et forspring – deltag i vores webinar om den nye udgave af Nordea Economic Outlook

Samfundsøkonomi

Tilmeld dig vores webinar, og få den nye udgave af Economic Outlook 28. januar.

Open thiking

Open thinking campaign showcases what we stand for

Nordea

Open thinking isn’t just an advertising concept, these two words sum up who we at Nordea are.

Nordea newbrand

Nordea lancerer nyhedsbrev om aktiesparekontoen

Investering

Tilmeld dig vores nye nyhedsbrev om aktiesparekontoen

Nyt overblik over abonnementer til Nordeas kunder

Nordea

Nordeas kunder får nemt overblik over deres abonnementer og med et enkelt klik kan abonnementerne opsiges - direkte på mobilen.

Blackfriday

Beskyt dig mod svindlere på Black Friday

Daglig økonomi

Tips til hvordan du undgår at blive snydt, når du handler Black Friday og Cyber Monday.

Viser 5 ud af 455 resultater