Nordea ser tilbage på grønt år med fremskridt inden for bæredygtighed

Anders Langworth
Anders Langworth, leder af Sustainable Finance.
17-01-20 9:24 | Nordea | Bæredygtighed

I løbet af 2019 lancerede vi grønne boliglån, grønne billån, grøn leasing og otte nye bæredygtige fonde til vores nordiske kunder. Desuden har vi alene i Sverige overført knap 30 mia. svenske kronor til investeringer med lavere CO2-aftryk og højere krav til bæredygtighed. Vi har bidraget til at udforme og underskrevet FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed (UNEP FI).

Som en af de største banker i Norden ser vi dét at fremme bæredygtighed i den finansielle sektor og samfundet generelt som en opgave, vi har forpligtet os til at tage ansvar for. I løbet af 2019 har vi på nordisk plan lanceret grønne billån, grøn leasing og grønne boliglån. Vi har også lanceret otte nye bæredygtige fonde og dermed øget vores samlede bæredygtige investeringstilbud med 35 pct. i 2019.

I juni overførte Nordeas svenske pensionsselskab knap 30 mia. svenske kronor til investeringer med lavere CO2-aftryk og højere krav til bæredygtighed. Det betyder, at ca. 400.000 kunder nu har en mere bæredygtig pensionsopsparing.

Nordea bidrager aktivt til en mere bæredygtig udvikling i hele sektoren

  • FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed (PRB): I 2018 var Nordea som den eneste nordiske bank sammen med 29 banker fra hele verden med til at udforme disse principper.  Principperne blev underskrevet af 130 banker ved FN’s generalforsamling 22. september 2019.  De er en milepæl for hele banksektoren, hvor man forpligter sig til at drive virksomhed på en mere ansvarlig og bæredygtig måde.
  • Collective Commitment to Climate Action (CCCA): Vi gik også sammen med 30 andre banker for at udarbejde CCCA, der indeholder konkrete tiltag, som bankerne vil gennemføre inden bestemte tidspunkter for at øge deres bidrag og tilpasse deres udlån til målene i Paris-klimaaftalen.
  • Investorerklæring om skovrydning og skovbrande i Amazonas: Vi følger med stor bekymring den eskalerende krise med skovrydning og skovbrande i Brasilien og Bolivia. Som investor anerkender vi den afgørende rolle, tropiske skove spiller i forhold til at tackle klimaforandringer og sikre biodiversitet. Derfor har vi underskrevet denne erklæring som led i UNPRI.
  • Poseidon-principperne: Den globale samhandel medfører en hastig vækst inden for shippingsektoren, og det påvirker i høj grad miljøet. I år var Nordea blandt de banker, der underskrev Poseidon-principperne – disse principper fastlægger rammerne for, hvordan finansielle virksomheder vurderer og rapporterer klimaindsatsen hos shippingvirksomhederne i deres låneportefølje.

Ikke kun snak – vi efterlever principperne

Bæredygtighed er en løbende proces. Vi bestræber os hver dag på at blive mere bæredygtige, end vi var i går, og vi er glade for, at vores indsats anerkendes.

Opdaterede retningslinjer

Vi lancerede i løbet af 2019 nye retningslinjer for sektorer, der beskæftiger sig med shipping, spillevirksomhed og fossilt brændstof. Retningslinjerne supplerer Nordeas etiske retningslinjer, som er baseret på de ti principper i FN’s Global Compact. Nordea har fuldt fokus på løbende dialog med interessenter for at sikre, at kunder og porteføljeselskaber overholder de nye retningslinjer for sektorer.

Eksempler på skærpede krav i vores nye retningslinjer:

  • Nordea forventer, at kunder og de selskaber, vi investerer i, anerkender konsensusholdningen i IPCC, FN’s klimapanel, om konsekvenserne af den klimaændring, som følger af menneskets aktiviteter, samt forpligter sig til at opfylde målene i Paris-klimaaftalen. Virksomheder inden for fossile brændstoffer skal investere i og arbejde hen imod den nødvendige energiomstilling.
  • Nordea indgår ikke nye kundeforhold med virksomheder, der primært er afhængige af termisk kul, herunder kulbaseret energiproduktion og/eller mineselskaber.
  • Eksisterende kunder forventes at have en exit-strategi for produktion af termisk kul.
  • Nordea forventer, at spillevirksomheder har programmer på plads til at opdage ludomani og værktøjer, der kan hjælpe spillere til at begrænse deres spilleaktiviteter og benytte sig af frivillig udelukkelse.

Ud over vores nye retningslinjer for sektorer har Nordea også opdateret sin holdningserklæring om klimaforandring, og Nordea Asset Management har opdateret sin politik for ansvarlige investeringer med fx skærpede krav for kul, palmeolie og oliesand.

Her kan du læse mere om vores politikker på området.

Read more news

Viser 5 ud af 800 resultater

Hvordan er de økonomiske udsigter her et år inde i pandemien?

Samfundsøkonomi

Tilmeld dig vores webinar og få den nye udgave af Nordea Economic Outlook 11. maj.

Duerne i forbundsbanken

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

uperstærke nøgletal, en historisk lempelse af finanspolitikken og stigende inflation.

Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder betaler negative rente

Nordea

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau betyder, at Nordea ændrer grænsen for betaling af negativ rente på indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for ba...

Helge J. Pedersen og Anders Svendsen

Fokus på ECB

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

Aktierne er i nye rekorder og renterne falder tilbage.

Viser 5 ud af 800 resultater