Nordea ser tilbage på grønt år med fremskridt inden for bæredygtighed

Anders Langworth
Anders Langworth, leder af Sustainable Finance.
17-01-20 9:24 | Nordea | Bæredygtighed

I løbet af 2019 lancerede vi grønne boliglån, grønne billån, grøn leasing og otte nye bæredygtige fonde til vores nordiske kunder. Desuden har vi alene i Sverige overført knap 30 mia. svenske kronor til investeringer med lavere CO2-aftryk og højere krav til bæredygtighed. Vi har bidraget til at udforme og underskrevet FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed (UNEP FI).

Som en af de største banker i Norden ser vi dét at fremme bæredygtighed i den finansielle sektor og samfundet generelt som en opgave, vi har forpligtet os til at tage ansvar for. I løbet af 2019 har vi på nordisk plan lanceret grønne billån, grøn leasing og grønne boliglån. Vi har også lanceret otte nye bæredygtige fonde og dermed øget vores samlede bæredygtige investeringstilbud med 35 pct. i 2019.

I juni overførte Nordeas svenske pensionsselskab knap 30 mia. svenske kronor til investeringer med lavere CO2-aftryk og højere krav til bæredygtighed. Det betyder, at ca. 400.000 kunder nu har en mere bæredygtig pensionsopsparing.

Nordea bidrager aktivt til en mere bæredygtig udvikling i hele sektoren

  • FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed (PRB): I 2018 var Nordea som den eneste nordiske bank sammen med 29 banker fra hele verden med til at udforme disse principper.  Principperne blev underskrevet af 130 banker ved FN’s generalforsamling 22. september 2019.  De er en milepæl for hele banksektoren, hvor man forpligter sig til at drive virksomhed på en mere ansvarlig og bæredygtig måde.
  • Collective Commitment to Climate Action (CCCA): Vi gik også sammen med 30 andre banker for at udarbejde CCCA, der indeholder konkrete tiltag, som bankerne vil gennemføre inden bestemte tidspunkter for at øge deres bidrag og tilpasse deres udlån til målene i Paris-klimaaftalen.
  • Investorerklæring om skovrydning og skovbrande i Amazonas: Vi følger med stor bekymring den eskalerende krise med skovrydning og skovbrande i Brasilien og Bolivia. Som investor anerkender vi den afgørende rolle, tropiske skove spiller i forhold til at tackle klimaforandringer og sikre biodiversitet. Derfor har vi underskrevet denne erklæring som led i UNPRI.
  • Poseidon-principperne: Den globale samhandel medfører en hastig vækst inden for shippingsektoren, og det påvirker i høj grad miljøet. I år var Nordea blandt de banker, der underskrev Poseidon-principperne – disse principper fastlægger rammerne for, hvordan finansielle virksomheder vurderer og rapporterer klimaindsatsen hos shippingvirksomhederne i deres låneportefølje.

Ikke kun snak – vi efterlever principperne

Bæredygtighed er en løbende proces. Vi bestræber os hver dag på at blive mere bæredygtige, end vi var i går, og vi er glade for, at vores indsats anerkendes.

Opdaterede retningslinjer

Vi lancerede i løbet af 2019 nye retningslinjer for sektorer, der beskæftiger sig med shipping, spillevirksomhed og fossilt brændstof. Retningslinjerne supplerer Nordeas etiske retningslinjer, som er baseret på de ti principper i FN’s Global Compact. Nordea har fuldt fokus på løbende dialog med interessenter for at sikre, at kunder og porteføljeselskaber overholder de nye retningslinjer for sektorer.

Eksempler på skærpede krav i vores nye retningslinjer:

  • Nordea forventer, at kunder og de selskaber, vi investerer i, anerkender konsensusholdningen i IPCC, FN’s klimapanel, om konsekvenserne af den klimaændring, som følger af menneskets aktiviteter, samt forpligter sig til at opfylde målene i Paris-klimaaftalen. Virksomheder inden for fossile brændstoffer skal investere i og arbejde hen imod den nødvendige energiomstilling.
  • Nordea indgår ikke nye kundeforhold med virksomheder, der primært er afhængige af termisk kul, herunder kulbaseret energiproduktion og/eller mineselskaber.
  • Eksisterende kunder forventes at have en exit-strategi for produktion af termisk kul.
  • Nordea forventer, at spillevirksomheder har programmer på plads til at opdage ludomani og værktøjer, der kan hjælpe spillere til at begrænse deres spilleaktiviteter og benytte sig af frivillig udelukkelse.

Ud over vores nye retningslinjer for sektorer har Nordea også opdateret sin holdningserklæring om klimaforandring, og Nordea Asset Management har opdateret sin politik for ansvarlige investeringer med fx skærpede krav for kul, palmeolie og oliesand.

Her kan du læse mere om vores politikker på området.

Read more news

Viser 5 ud af 713 resultater

Mange danskere med kreditkort snyder sig selv for fordelene

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

Næsten hver tredje voksen har et kreditkort. Mange bruger det dog kun på ferie og snyder dermed sig selv for kortets indbyggede forsikringer.

Young woman sitting on the jetty

Valentinsdag: hop ikke i kærligheds-fælden

Bæredygtighed

Kærlighedssvindel foregår som regel på nettet via Facebook eller en datingside. Finder du ud af, at du har været udsat for svindel, så informer banken, og me...

Nordea newbrand

Ved du, hvad du sidder for om måneden?

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

Der er penge i at have et godt overblik over årets mange faste udgifter.

Carbon neutral

Vi forbruger mere klimavenligt, men det må helst ikke koste ekstra

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

56 procent af danskerne købte mere klimavenligt i 2019. De bæredygtige vaner må dog helst ikke koste ekstra.

Ann Lehmann Erichsen

Forældre mangler fokus på deres børns forbrug

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

Kun hver tiende forælder er kritisk overfor deres egne børns forbrug

Viser 5 ud af 713 resultater