Boligejerne holder fast i prisen

Couple viewing flat
02-01-14 10:00 | Bolig

De danske boligejere holder i stigende grad fast i den pris, de har sat deres bolig til salg for.

I 2013 satte de danske boligsælgere således rekord i, hvor lidt de sænkede prisen på deres bolig undervejs i deres salgsforløbet. Det er dermed blevet nemmere for boligsælgerne at komme af med deres bolig, til den på forhånd forventede pris.

Det viser nye tal fra Boliga.dk’s opgørelse over de samlede prisændringer på boligmarkedet i december 2013 og dermed for året 2013 som helhed.

 Der er ikke længere så meget at prutte om

 I 2013 sænkede da danske boligsælgere til sammen udbudspriserne med 7,4 mia. kr. Det er det laveste beløb i statistikkens 7 år lange historie. Til sammenligning sænkede boligsælgerne priserne med 9,1 mia. kr. i 2012 og med 10,9 mia. kr. i 2011.

I 2010, hvor boligpriserne steg for en kort stund, lå det samlede afslag på 8,8 mia. kr., mens det i de værste kriseår 2009 og 2008 lå på respektive 12,6 mia. kr. og 15,3 mia. kr. I 2007 var afslaget på 8,7 mia. kr.

Afslagene er således blevet reduceret mærkbart i 2013 og ligger nu på et lavere niveau end set i mange år. Forklaringen skal formentlig findes i flere forhold, om end den primære grund forventes at være stabiliseringen af boligpriserne.

Dermed er det blevet lettere for boligsælgere og ejendomsmæglere at sætte en realistisk pris fra start af, hvorfor efterfølgende nedslag nemmere kan undgås. Dertil kommer, at antallet af handler er på vej op – om end fra et historisk lavt niveau. Det gælder dog primært på Sjælland, mens handelsaktiviteten fortsat står i stampe flere steder i det øvrige land.

Særligt lejlighedssælgerne som får prisen hjem

Det er især på ejerlejlighedsmarkedet, at sælgerne holder fast i prisen. I 2013 blev der således kun givet et samlet afslag på 600 mio. kr. mod 741 mio. kr. i 2012 og hele 3,1 mia. kr. i 2008, hvor afslagene var størst.

Den udvikling er ikke så underlig, eftersom det netop er på markedet for ejerlejligheder, at vi har set de største prisstigninger det seneste år. Samtidig har udbuddet af ejerlejligheder været meget lille, hvorfor køberne ikke har haft ret mange kort på hånden, når de har skullet forhandle om prisen. Det har simpelthen været ”manden med grisen, som har bestemt prisen”, dvs. i dette tilfælde sælger. Mange prisnedslag har som følge deraf været af en ganske beskeden størrelse.

Det hører dog med til historien, at selv om de øvrige dele af boligmarkedet ikke har haft så stor fremgang som ejerlejlighedsmarkedet, så er nedslagene også blevet mindre her. Det er således ikke alene fremgangen på ejerlejlighedsmarkedet, som har trukket det samlede billede i rekord.

Sundhedstegn for boligmarkedet

Vi anser de faldende nedslag i udbudspriserne som et sundhedstegn for boligmarkedet. De er nemlig tegn på, at priserne er ved at finde sit naturlige leje.

Når den udvikling er glædelig, så skyldes det ikke mindst, at mange købere har holdt sig tilbage af frygt for, at priserne skulle falde yderligere, og de derved ville gøre en dårlig handel.

Nu er roen så gradvist ved at indfinde sig i store dele af landet, og vi forventer på den baggrund, at handelsaktiviteten igen vil begynde at bevæge sig i den rigtige retning. 2014 tegner dermed ikke til at blive noget dårligt år på boligmarkedet.

Lise Nytoft Bergmann

Boligøkonom, Chefanalytiker