Ansvarlighed er en del af den daglige forretning i Nordea

Nordea sign on building
12-02-14 10:00 | Nordea

Nordeas vigtigste mål er at skabe positive kundeoplevelser, og ansvarlighed er en væsentlig del af det arbejde. Nordeas seneste CSR-rapport beskriver, hvordan ansvarlighed indgår som en central del i bankens daglige forretning.

- I kontakten med kunder, kolleger og andre interessenter og i vores rådgivning spiller ansvarlighed en vigtig rolle. Denne tankegang er afgørende for vores forretning og vores ambition om altid at skabe positive kundeoplevelser, siger Nordeas koncernchef Christian Clausen.

I CSR-rapporten for 2013 kan du læse om:

  •  Hvordan bankens arbejde med compliance forbedrer kunderelationerne, forhindrer hvidvask og gør samfundet sikrere.
  • Hvordan Nordea forbedrer screening for miljøspørgsmål, sociale forhold som fx menneske- og arbejdstagerrettigheder samt forretningsetik i forbindelse med investeringer og kreditgivning til erhvervskunder.
  • Hvordan Nordea gennemfører besøg hos leverandører for at sikre, at de også tager ansvar for miljøet og sociale forhold og driver deres forretning etisk korrekt.
  • Hvad mere end 4.000 kunder og andre interessenter ifølge bankens CSR-undersøgelse ønsker, at Nordea fokuserer på for at blive en endnu mere ansvarlig virksomhed.

Læs mere om Nordeas CSR-arbejde