Få mere ud af din opsparing

Coins2
18-02-14 13:40 | Investering | Opsparing | Daglig økonomi

Siden finanskrisen er danskerne blevet mere forsigtige, og danskernes kontantbeholdning er vokset støt og roligt de seneste år.

Således står der ifølge de seneste tal fra Danmarks Nationalbank 829 milliarder kroner på danskernes indlånskonti. Det svarer til, at hver dansker har cirka 150.000 kroner stående kontant – og her er der vel at mærke tale om alle danskere, både børn og voksne. Det er cirka 130 milliarder mere end i 2008, hvor finanskrisen satte ind.

Overforsigtighed koster

Tal fra Nordea viser, at de kunder, der kommer ned i banken for at modtage rådgivning om deres opsparing i gennemsnit har mere end 300.000 kroner stående på forskellige typer indlånskonti.

- Det er forståeligt, at finanskrisen har fået danskerne til at være mere forsigtige, men noget tyder på, at en del danskere faktisk er blevet overforsigtige. Det koster, fordi inflationen med det lave renteniveau stille og roligt udhuler pengenes værdi, mens de er parkeret på en bankbog. Derfor er det ikke risikofrit ikke at gøre noget, som mange ellers tænker, for faktisk bliver man fattigere af at forholde sig passivt med de lave indlånsrenter, siger Henrik Drusebjerg, seniorstrateg i Nordea.

Aktiver opsparingen

En ny analyse fra Nordea viser, at 100 kroner, der i 2002 blev placeret på en bankbog i dag kun vil være 95 kroner værd. Havde de 100 kroner i stedet været investeret i aktier, ville de være mere end dobbelt så meget værd – nemlig 242 kroner.

- Generelt anbefaler vi, at man har et beløb svarende til nogle månedslønninger stående på bankbogen. På den måde undgår man, at en ny vaskemaskine, en bilreparation eller en kortere periode med nedsat indtægt bliver et økonomisk problem. Det er naturligvis meget individuelt, men at beløbet på mange indlånskonti nærmere svarer til en hel årsløn, er for meget. Ofte skal pengene først bruges mange år ude i fremtiden, og i de tilfælde vil det være mere fordelagtigt at investere pengene, siger Henrik Drusebjerg.