Boligsælgerne holder fast i prisen

Elderly couple looking out of window
03-03-14 16:05 | Bolig

Er du blandt de danskere, som i øjeblikket har en bolig til salg, og er du gennemsnitlig, så sænkede du i februar måned udbudsprisen på din bolig med 6.589 kr. Det er det mindste beløb, der er blevet skåret af udbudspriserne i en februar måned siden 2007. Præcis den samme historie gør sig gældende, hvis man kigger på de foregående 3 måneder, dvs. januar, december og november og sammenligner dem med samme måned året forinden. Også her lå afslaget i udbudsprisen på det laveste beløb siden 2007.

Dermed må man konkludere, at det er blevet nemmere for boligsælgerne at komme af med deres bolig, til den på forhånd forventede pris. Det viser nye tal fra Boliga.dk’s opgørelse over de samlede prisændringer på boligmarkedet i februar 2014.

Udviklingen tyder godt

De faldende nedslag i udbudspriserne må tolkes som et sundhedstegn for boligmarkedet. De tyder nemlig på, at boligmarkedet er ved at finde vejgreb, og at det derfor er blevet nemmere at stille den korrekte salgspris på en ejendom fra start af. Det giver færre kedelige prisoverraskelser for sælger undervejs i salgsforløbet og større sikkerhed for køber, på at der forhandles om en fair pris. Udviklingen er derfor overordnet set ganske positiv.

Afslaget er størst på huse

Mens en gennemsnitlig hussælger måtte skære 8.288 kr. af sin udbudspris i februar, lød det samme beløb kun på 5.025 kr. for en sælger af en lejlighed. Det tyder på, at det fortsat er på lejlighedsmarkedet, at tingene går stærkest, og hvor boligejerne har bedst mulighed for at få den fastsatte udbudspris hjem.

På markedet for fritidshuse lå det gennemsnitlige afslag i februar på 4.679 kr. Det er mindre end for et gennemsnitligt hus. Man kunne derfor få den tanke, at markedet for fritidshuse er i bedre form end markedet for helårshuse. Sådan bør man dog ikke fortolke tallene. For det første fordi et gennemsnitligt fritidshus i øjeblikket sælges for 1.091.000 kr., mens et gennemsnitligt hus sælges for 1.843.000 kr. Relativt set må man derfor forvente et større afslag på huse.

Yderligere en faktor er, at udbudsprisen på et fritidshus ofte får et gok ned i marts, hvor køberne begynder at komme på banen, og sælgerne derfor forsøger at skabe opmærksomhed om deres ejendom, mens februar traditionelt set er mere rolig. Man skal derfor næppe lægge alt for meget i det beskedne nedslag i udbudsprisen for et fritidshus. I næste måned stiger nedslaget formentlig igen.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker