25 år

Houses old Copenhagen
05-03-14 16:00 | Bolig

I december 2013 steg huspriserne med 0,2 pct., og lejlighedspriserne med 0,5 pct. Det må betragtes som en glædelig afslutning på året. Normalt er det nemlig sådan, at huspriserne falder med 1,1 pct. og lejlighedspriserne med 0,5 pct. fra november til december alene af den grund, at vinteren gør sin indtræden. December 2013 var dog både varm og næsten snefri, hvilket kan have inspireret flere købere til at fortsætte deres boligjagt på trods af årstiden. Derved kan de normale sæsonudsving være blevet udlignet lidt. Det er konklusionen på nye tal fra Danmarks Statistik, som netop har offentliggjort deres månedlige ejendomsprisstatistik for december 2013 og dermed for året 2013 som helhed.

Der er lang vej tilbage til toppen

Ser vi på året som helhed, er huspriserne steget med 2,1 pct., mens lejlighedspriserne er steget med 7,1 pct. Det er et resultat, der for ejerlejlighedernes vedkommende må betegnes som prangende, mens det for husenes vedkommende må betegnes som lidt mere pauvert. Fortsætter den nuværende stigningstakt for huspriserne, vil det i hvert fald tage ganske lang tid, før vi igen er tilbage på de priser, huse blev handlet til, da priserne toppede i sommeren 2007.

På nuværende tidspunkt handles huse til 17,9 pct. under pristoppen i 2007. Det svarer til, at en bolig, som kostede 1 mio. kr. i 2007, nu koster 821.400 kr. Fortsætter den nuværende prisstigningstakt på 2,1 pct. om året i de kommende år, så betyder det, at det vil tage 10 år fra nu, før huset igen kan sælges for 1 mio. kr. Det er endda i nominelle priser. I reale priser, dvs. når der tages hensyn til inflationen, og dermed til at 1 mio. kr. om 10 år ikke vil have samme værdi, som 1 mio. kr. havde i år 2007, ser regnestykket endda noget værre ud.

I reale priser vil det tage 25 år før husene igen handles til 2007-værdi

Når man tager højde for inflationen, ligger boligpriserne i dag 28 pct. under toppen i 2007. Det betyder, at et hus, som kostede 1 mio. kr. i 2007, i dag kun er 720.300 kr. værd. For ét år siden kostede huset 710.800 kr. eller 1,3 pct. mindre. Fortsætter huspriserne med at stige i det tempo i det kommende år, betyder det, at der vil gå 25 år, før husejerne igen kan klappe hinanden på skulderen og sige, at deres hus har genvundet sin reale værdi på 1 mio. kr. Det er trods alt en god bid år.

Pas på med at male fanden på væggen

Inden man maler fanden på væggen over de lange fremtidsudsigter en tilbagevenden til tidligere tiders boligprisniveauer kan have, er det værd at huske på, at der i 2007 var tale om en boble, og at bobler i sig selv ikke er eftertragtelsesværdige. Det er også værd at huske på, at det kun er de færreste boligejere, der rent faktisk købte bolig på toppen. De øvrige boligejere stod på sidelinjen og så til, mens priserne først fløj op og dernæst ned. Det største tab, de fleste boligejere derfor har lidt, har derfor været på kontoen over forventninger, ikke på pengepungen. Samtidig kan boligejerne på nuværende tidspunkt glæde sig over, at boligpriserne igen stiger – og det endda med mere end andre varer i samfundet. Det er i sig selv ikke helt dårligt.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Nordea Kredit