Optimisme i København – pessimisme i Jylland

Couple inspecting house
07-03-14 15:45 | Bolig

Hussælgerne i og omkring København er ganske optimistiske på, hvilken pris de kan få for deres bolig. Derimod er jyderne mere pessimistiske. De jyske sælgere, der er i markedet i dag, forventer således at få en lavere pris for deres hus, end den pris en jysk sælger forventede for ét år siden. Det viser netop offentliggjorte tal fra Realkreditrådets Boligudbudsstatistik for februar 2014.

Faldende udbudspriser tyder ikke på stigende priser

Det seneste år har hussælgerne i landsdelen København By hævet udbudsprisen på deres hus med 10,8 pct. I Københavns omegn, i Nordsjælland og i Østsjælland er prisen alle steder hævet med mellem 0,4 pct. og 1,6 pct. Alle andre steder i landet er udbudspriserne på huse faldet i løbet af det seneste år. Værst står det til på Fyn og i Sydjylland, hvor sælgerne har sænket prisen på deres hus med 3-4 pct. det seneste år, men selv i Østjylland er udviklingen negativ med et lille fald på -0,3 pct..

Udbudspriserne var kommet alt for højt op

Udviklingen tyder på, at boligsælgerne i og omkring København er blevet mere optimistiske omkring salgsprisen for deres hus. I modsat fald ville de næppe have hævet udbudspris for deres bolig. Samtidig tyder udviklingen på, at det samme ikke gør sig gældende i Jylland, på Fyn og i Vest- og Sydsjælland. Her falder udbudspriserne, og det tyder på, at boligsælgerne er blevet mere pessimistiske eller realistiske omkring deres boligs værdi. De forventer i hvert fald ikke, at deres bolig bliver solgt til helt så høj en pris, som for ét år siden.

En del af udviklingen skyldes givetvis, at der længe har været stor forskel på den pris, et hus er blevet udbudt til, og den pris, det rent faktisk er blevet solgt for. I 3. kvartal 2013, hvor de seneste tal er fra, lå forskellen mellem salgsprisen og udbudsprisen på landsplan på 20 pct. Størst var forskellen i netop de landsdele, hvor udbudspriserne nu falder, og det tyder på, at i hvert fald en del af faldet kan forklares med, at sælgerne har været lidt langsomme til at korrigerer deres udbudspris ned, så den svarer til det aktuelle marked.

Faldende udbudspriser behøver ikke betyde faldende salgspriser

Udbudsprisen er udtryk for den pris, sælger håber at kunne afhænde sin bolig til. Ikke den reelle salgspris, som ofte er lavere. Hvor meget lavere afhænger normalt af prispilens retning. Ofte er det nemlig sådan, at boligsælgerne er langsommere til at justere prisen ned end op. Ved bedring på boligmarkedet skærpes konkurrencen mellem ejendomsmæglerne, og de vil være tilbøjelige til at sætte en frisk pris på et nyt emne, for at sikre sig, at de får boligen på hylderne.

Falder priserne derimod, vil sælgerne gerne forvisse sig om, at forværringen er permanent, før prisen får et hug, og samtidig skal ejendomsmægleren gå den svære gang til sælger med budskabet om, at det første prisgæt nok var lidt for kækt. Den proces kan tage tid, og den kan sagtens vare ved, selv om priserne igen begynder at stabilisere sig eller ligefrem stiger en smule. Simpelthen fordi priskløften er blevet for stor. På den baggrund skal man også være varsom med at sætte lighedstegn mellem de faldende udbudspriser og en spådom om faldende salgspriser. Det er grundlaget simpelthen for spinkelt til.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker