13 års trend er brudt

House
19-03-14 11:33 | Bolig

Siden Øresundsbroen åbnede i 2000 har danskerne år efter år købt stadig flere svenske fritidshuse. Sådan er det ikke længere. For første gang i 13 år er antallet af danskere, som ejer et svensk fritidshus, nemlig faldet.

Det viser netop offentliggjorte tal fra Statistika Centralbyrån (den svenske pendant til Danmarks Statistik). Udviklingen er ikke overraskende, eftersom bytteforholdet mellem et dansk og svensk fritidshus er blevet markant forringet de senere år.

Danskerne vender ryggen til svensk idyl

Ved udgangen af 2013 var 11.605 svenske fritidshuse ejet af en dansker. Året før var antallet 11.695. Det svarer til, at 95 danskere opgav deres svenske fritidshus i løbet af 2013. Det er et forholdsvis lille fald, men eftersom antallet af danskere med svensk fritidshus er steget ubønhørligt siden Øresundsbroen åbnede i 2000, er udviklingen alligevel bemærkelsesværdig.

I 2000 var blot 4.436 svenske fritidshuse ejet af en dansker, nu ligger tallet som sagt på 11.605 – dvs. mere end 2,5 gange højere.

Bytteforholdet har ikke stået i svensk favør det seneste år

Danskerne køber primært fritidshus i Sydsverige. Her er fritidshuspriserne faldet med 0,4 pct. det seneste år. Det burde alt andet lige anspore danskerne til at køre over bæltet og købe fritidshus. Men fordi man i dag får færre svenske kroner for én dansk krone, end man gjorde for ét år siden, er det faktisk blevet lidt dyrere. Medregner man valutakursudviklingen, vendes det lille fald i de svenske fritidshuspriser på de -0,4 pct. til en lille stigning på 0,4 pct.

Lægger man dertil, at da danske sommerhuspriser faldt med 1,1 pct. fra 2012 til 2013, hvorfor det er blevet billigere for danskerne at købe sommerhus i Danmark, mens det altså er blevet dyrere at købe i Sverige, er udviklingen i danskernes ejerskab af svenske fritidshuse ikke længere så underlig. Der er altså en ganske fornuftig forklaring på, at danskerne nu vender hjem fra det svenske fritidseventyr – nemlig den forringede økonomi bag boligkøbet.

Verden er vendt på hovedet – nu er det billigere at købe i Danmark

Et sydsvensk fritidshus koster i dag 1.311.000 danske kroner, mens et dansk fritidshus på 90 m2 koster 1.257.000 danske kroner. Det betyder, at man i dag kan spare 54.000 kr. hvis man vælger det danske alternativ frem for det svenske. Tilbage i 2007, da de danske sommerhuspriser var på sit højeste, var det lige modsat. Der skulle man have – og hold nu fast – 694.000 kr. mere op af lommen for at få skøde på et dansk fritidshus frem for et svensk.

Priserne er således faldet noget mere på det danske sommerhusmarked de senere år end på det svenske, og på den baggrund er det ikke overraskende, at de danskere, som overvejer et sommerhuskøb, i stadig større omfang vender øjnene mod de hjemlige himmelstrøg end mod de svenske.

Hvert 15. svenske fritidshus er nu ejet af en udlænding

Opgørelsen fra Statistika Centralbyrån viser også, at 1 ud af 15 svenske fritidshuse nu er ejet af en udlænding. I enkelte kommuner er antallet næsten oppe på 1 ud af 2. Langt de fleste ejere kommer fra Danmark, Norge eller Tyskland. I 2000 var det tilsvarende antal af udenlandsk ejede fritidshuse 1 ud af 30.

Den massive stigning i udenlandsk ejede fritidshuse har givetvis haft betydning for, at de svenske fritidshuspriser er blevet ved med stige de senere år, mens de danske er faldet mærkbart. Den danske sommerhusregel fra 1972 forhindrer nemlig udlændinge i at investere i et dansk fritidshus.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker