Krim-krise preller af på danske virksomheder

Trade Finance
28-03-14 11:19 | Samfundsøkonomi

Dansk økonomi fortsætter opsvinget, men styrken er stadig behersket.

Det viser dagens tal for konjunktursituationen i marts for en række af hovederhvervene, samt gårsdagens tal for udviklingen i arbejdsløsheden, som dog var præget af omlægningen af dagpenge- og kontanthjælpssystemet.

Ingen Krim-effekt

Industrien har genvundet fodfæstet – formentlig drevet af det bedre internationale klima og befinder sig på et forholdsvist højt niveau. Ikke siden 2007 har vi oplevet et niveau, der over flere måneder har ligget på det nuværende niveau.

Det er bemærkelsesværdigt også fordi urolighederne på Krim øjensynligt ikke giver anledning til bekymring i dansk industri, som tilfældet f.eks. har været det i Tyskland.

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at den ellers så kriseramte bygge- og anlægssektor er i klar bedring. Konjunkturbarometret for sektoren er over de seneste måneder steget til at ligge lige under 0, hvilket er det højeste niveau siden begyndelsen af 2008 – understøttet af såvel det milde vintervejr som oprydningen og genopbygningen fra de store storme – Bodil og Allan.

Den beskæftigelsestunge servicesektor stabiliserede sig i marts efter fald tidligere på året, og befinder sig fortsat i det positive territorium. Det sidste er også tilfældet for den hårdt ramte detailhandel, der efter en stigning i februar ellers faldt ret markant tilbage igen i marts.

Beskæftigelsen vil stige

Set under ét er beskæftigelsesforventningerne nu i det positive territorium, hvilket giver håb om, at der igen kommer gang i jobskabelsen, så der kan komme et mere reelt fald i arbejdsløsheden, end det som rent teknisk er fremkommet gennem regeringens reformer af understøttelsessystemet.

Det skal dog huskes, at den ventede fremgang i beskæftigelsen kommer til at ske fra et meget lavt niveau. Tal for udviklingen i arbejdsstyrken viser nemlig, at der siden krisen for alvor ramte dansk økonomi er nedlagt næsten 170.000 jobs herhjemme. Og det skal blive mere end spændende at se, hvor meget af det tabte, som arbejdsmarkedet bliver i stand til at vinde tilbage igen.

Helge J. Pedersen
Cheføkonom, Nordea