ECB holder renten uændret

Helge J Pedersen
Helge J. Pedersen
03-04-14 15:25 | Samfundsøkonomi

Selvom inflationen i euroområdet faldt til 0,5% i marts fra 0,7% i februar og dermed fortsat er meget lavere end målsætningen om at holde den tæt på, men under 2%, valgte ECB at holde renten uændret på rådsmødet i dag i Frankfurt.

Det bliver nu spændende at følge pressemødet, som begynder kl. 14.30. På mødet vil Centralbankchef Draghi formentlig fremhæve, at den meget lempelige pengepolitik, som banken fører, understøtter det økonomiske opsving i euroområdet, men at det fortsat er skrøbeligt. Derfor vil banken fortsætte sin ’forward guidance’ kommunikation til markedet og gentage, at den pengepolitiske styringsrente vil blive holdt på det nuværende eller et lavere niveau i lang tid fremover.

Samtidig ventes Draghi at gentage, at banken står klar med alle til rådighed værende midler (f.eks. nye langtløbende refi-operationer LTRO) for at imødegå en situation, hvor stigende markedsrenter fører til en (pengepolitisk utilsigtet) stramning af de monetære forhold i euroområdet.

Inflationen bundede i marts

Det er klart, at den lave inflation vil indtage en central rolle i Draghis kommentering, også fordi den ligger markant lavere end ECB’s egen forventning på nuværende tidspunkt. I sin seneste månedsberetning offentliggjorde ECB således en forventet udvikling i inflationen, som lød på 0,8% i marts.

Det skal dog bemærkes, at den meget lave inflation i marts i vid udstrækning skyldes bortfald af basiseffekter. Således faldt påsken i marts måned sidste år, hvilket betød høje priser på bl.a. rejser og flybilletter. Den effekt faldt ud i marts i år – men kommer tilbage i april!

Samtidig var priserne på især energi, men også andre råvarer fortsat lavere i marts end for et år siden. Men også den effekt begynder nu at aftage. Faktisk er en række råvarepriser ikke mindst på landbrugsprodukter steget ret markant over de seneste måneder – bl.a. i lyset af konflikten i Ukraine. Så meget tyder altså på, at inflationen bundede i marts og vil begynde at tiltage allerede fra april måned.

ECB vil derfor med stor sandsynlighed blot have et skuldertræk til overs for den lave inflation i marts og holder under alle omstændigheder fast i sin prognose frem til juni, hvor næste gang offentliggør nye skøn for den økonomiske udvikling. ECB venter i sin marts-prognose, at inflationen i euroområdet vil være omkring 1,7% ved udgangen af 2016 altså meget tæt på målsætningen.

Nationalbanken kan holde tidligt fri

ECB’s beslutning om at holde renten uændret betyder, at Nationalbanken kan holde tidligt fri på denne første torsdag i april. Faktisk venter vi, at Nationalbanken, som til trods for at kronen har ligget relativt svagt i en længere periode, først vil sætte renten op i løbet af sensommeren. Så længe der er usikkerhed om ECB rent faktisk på et tidspunkt vil sætte renten ned, er det vores vurdering, at Nationalbanken vil imødegå en svækkelse af kronen gennem intervention i valutamarkedet.

Helge J. Pedersen
Cheføkonom