Fastforrentede boligejere har også vundet på de lave renter

Couple house
05-05-14 14:28 | Bolig

For 5 år siden havde blot 12 ud af 100 fastforrentede boligejere et lån med en rente på 3 pct. eller derunder. I dag er andelen 41 ud af 100. I samme periode er andelen af boligejere med fastforrentet lån med en rente på 6 pct. eller derover skrumpet fra 23 ud af 100 boligejere til nu 2 ud af 100.

Det er således ikke kun boligejere med rentetilpasningslån, der har haft glæde af de kraftigt faldende renter de seneste år. Rigtig mange fastforrentede boligejere har nemlig udnyttet muligheden for at lægge deres lån om til et tilsvarende et af slagsen blot med en lavere rente. Da et fastforrentet lån altid kan indfries til kurs 100, har de endda kunne gøre det, uden at betale investor for den ulempe, den lavere rente naturligt medfører for ham.

Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Nationalbanks værdipapirstatistik for marts 2014.

7 pct. var ikke nogen høj rente – har boligejerne glemt det?

I øjeblikket udsteder realkreditinstitutterne fastforrentede lån med renter på 3 pct. Men sådan har det ikke altid været. Fx var 7 pct. den mest almindelige kuponrente i store dele af perioden 1997-2001 og igen i 2008. Når man tager i betragtning, at boliger er noget, de fleste finansierer over 30 år, er det ikke særligt lang tid siden.

Nu taler vi så om, at de fastforrentede lån er dyre i forhold til et F1-lån. Det er tankevækkende, når den toneangivende rente på et 30-årigt fastforrentet lån i øjeblikket ligger på bare 3 pct.

I realkreditmæssig sammenhæng er en fast rente på 3 pct. nemlig ikke blot en historisk milepæl, det er også en rente, som er så lav, at den kan konkurrere med den gennemsnitlige rente, et F1-lån er blevet fastsat til, siden det kom på gaden i 1997. På den baggrund kan det undre, at kun 3 ud af 10 boligejere har valgt et fastforrentet lån.

Ud over en lav rente, så rummer de fastforrentede lån også den fordel, at kursen og dermed det beløb, man kan indfri sit lån for, vil falde mærkbart, når renten på et tidspunkt begynder at stige igen. Stiger renten fx med 1 procentpoint, så forventer vi, at kursen på et fastforrentet 3 pct. lån vil falde med godt 8 kurspoint. Har man et lån på 1 mio. kr., betyder det, at det vil kunne indfries til ca. 920.000 kr. Gevinsten på de 80.000 kr. kan boligejeren stikke skattefrit lige ned i lommen, om end han vil skulle bruge en mindre del på optagelsesomkostninger til et nyt lån som erstatning for det gamle.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker