Lav men stigende inflation

Helge J Pedersen
Helge J. Pedersen
12-05-14 14:04 | Samfundsøkonomi

Inflationen blev opgjort til 0,7% i april efter stigningen på blot 0,4% i marts måned. Det er nøjagtigt som i euroområdet, men fortsat noget højere end i Sverige, som er Danmarks næststørste eksportmarked, hvor forbrugerpriserne faldt med 0,6% i marts. Udviklingen i forbrugerpriserne er dermed nogenlunde neutral for konkurrenceevnen, når der ses med de store briller, for det er klart, at konkurrenceevnen bedst måles ud fra de valutakurskorrigerede enhedslønomkostninger.

Huslejen trækker op i forhold til sidste år

Set i forhold til marts steg forbrugerpriserne med 0,2%. Det skyldes dels påskeeffekten, som trækker priserne op på en række tjenesteydelser som rejser og flybilletter i påskemåneden. Desuden steg priserne på bl.a. benzin, delvis som følge af stigende råvarepriser, og fjernvarme, ligesom den nye kollektion af tøj og sko også påvirker inflationen i opadgående retning.

I forhold til samme måned sidste år er det fortsat huslejen, som trækker mest op. Huslejen blev reguleret i februar med 1,8% og eftersom huslejen tegner sig for 20% af det samlede forbrugerprisindeks er udviklingen her meget relevant. Den forklarer således næsten halvdelen af den samlede stigning i forbrugerpriserne siden april 2013

Udsigt til en stigning i reallønnen i år for gennemsnitsdanskeren…

Lønningerne vokser med ca. 1,6% i år og inflationen vil for 2014 nok lande på godt 1 %, så reallønnen udvikler sig altså positivt for tiden for gennemsnitsdanskeren. Dertil skal lægges skattereformens positive bidrag til købekraften og den meget lave rente. Så der er altså mulighed for, at privatforbruget kan vokse i år, hvis husholdningerne altså vælger ikke at øge opsparingskvoten.

…som ikke rigtig eksisterer

Men det må ikke glemmes, at udviklingen i forbrugerpriserne er udtryk for en meget bred gennemsnitsbetragtning, som mange husstandes forbrugsmønster afviger fra. Alle køber ikke ny bil på samme tid, forbruget af fødevarer er forskelligt fra hustand til hustand, og danskerne bor i forskellige typer bolig. De, som f.eks. bor i eget hus, får jo ingen stigning i huslejen, og har de endda kunnet refinansiere sine boliglån til en lavere rente i år end sidste år, får de jo på denne måde en automatisk stigning i købekraften, som ikke fremgår af udviklingen i reallønnen.

Lav men stigende inflation fremover

Også når vi kigger lidt længere ud i horisont venter vi, at tendensen til lave men dog tiltagende prisstigninger vil fortsætte. Således er aktiviteten i både den danske og internationale økonomi fortsat på et beskedent niveau. Det betyder, at det er vanskeligt for virksomhederne at presse prisstigninger videre til forbrugerne. Koblet med et lavt prispres fra arbejdsmarkedet betyder det, at vi formentlig kan se frem til en længere periode med forholdsvis lave prisstigninger – til glæde for både forbrugerne, men vi må nok også konstatere, at inflationsbunden ikke alene er nået, men også passeret

Helge J. Pedersen
Cheføkonom