Vrimlen mod byerne fortsætter – øv for boligejerne i provinsen

Balcony woman
13-05-14 13:42 | Bolig

Vi blev 10.656 flere danskere i 1. kvartal 2014. Det er isoleret set godt for boligpriserne, da de mange nye indbyggere øger efterspørgslen efter boliger. Alligevel er det ikke alle boligejere, som har grund til at glæde sig. For på trods af de mange nye danskere, så faldt indbyggertallet i ikke mindre end 30 kommuner i løbet af 1. kvartal 2014. Det trækker boligpriserne i den gale retning. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik for 1. kvartal 2014.

Storbyerne er mest populære

Ved udgangen af 4. kvartal 2013 var vi 5.623.781 danskere. Ved udgangen af 1. kvartal 2014 var det tal steget til 5.634.437 danskere. Det svarer til, at vi er blevet 10.656 flere danskere de seneste 3 måneder. Det er et ganske betydeligt antal, eftersom Danmarks Statistik i deres befolkningsfremskrivning kun havde budgetteret med, at vi skulle blive 21.406 flere danskere i løbet af hele 2014. Langt den største del af befolkningstilvæksten kan tilskrives indvandring, eftersom der netto indvandrede 10.449 personer i 1. kvartal 2014. Som indvandring indregnes nordiske statsborgere, som tager fast ophold i Danmark, samt ikke-nordiske statsborgere, som får opholdstilladelse for mere end tre måneder.

De mange nye indbyggere foretrækker at bosætte sig i landets store byer. Ser vi alene på landets 5 største byer, så steg indbyggertallet her med 5.603 i 1. kvartal 2014 eller med over halvdelen af den samlede befolkningstilvækst. Tager vi landets 10 største byer, har de tiltrukket næsten 2 ud af 3 af de nye indbyggere.

De mange nye tilflyttere presser alt andet lige boligpriserne i byerne op. Det gælder ikke mindst i landets største byer, hvor byggejord er en mangelvare, og hvor størstedelen af mange tilflyttere derfor skal proppes ind i den eksisterende boligmasse. Eksisterende boligejere med residens i storbyerne har derfor grund til at glæde sig, mens de danskere, som endnu ikke har fod på egen by-matrikel, men godt kunne tænke sig at have det, har grund til det modsatte. Isoleret set vil den øgede efterspørgsel efter boligkvadratmetre, som de mange tilflyttere forårsager, nemlig presse priserne på boliger i byerne op.

I provinsen falder indbyggertallet fortsat

I 30 kommuner faldt indbyggertallet i 1. kvartal 2014. Hårdest ramt var Lolland, Guldborgsund, Bornholm, Tønder, Frederikssund, Sønderborg, Norddjurs og Nordfyns kommune. Det er alle kommuner, som er kendetegnet ved, at boligmarkedet har det svært, og den igangværende fraflytning gør ikke situationen nemmere.

Fraflytningen betyder nemlig, at antallet af potentielle boligkøbere daler, og når man tager i betragtning, at situationen på boligmarkedet allerede er ganske alvorlig i flere af kommunerne, er det ikke nogen god nyhed. På Lolland ligger boligpriserne fx allerede nu 45 pct. under toppen og på Bornholm 36 pct. under toppen. Boligejerne har således allerede holdt hårdt for, og nogle har med stor sandsynlighed udsigt til mere.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom