Optimismen blomstrer i de danske husholdninger

Bread
21-05-14 13:30 | Daglig økonomi

De danske forbrugere ser optimistisk på de økonomiske fremtidsudsigter. Det er konklusionen i dagens forbrugertillidstal, hvor det samlede indeks for maj steg til 7,8 mod 5,5 i sidste måned. Det er det højeste niveau der er målt siden juli 2007!

Baggrunden for den fortsat optimistiske stemning i de danske husholdninger skyldes et meget positivt syn på fremtidsudsigterne i vurderingen af familiens egen økonomiske situation og en meget markant forbedring i vurderingen af situationen i dansk økonomi over det næste år.

En afgørende forklaring på det optimistiske syn på fremtiden skal findes på arbejdsmarkedet. Her har beskæftigelsen over det seneste år været svagt stigende. Sammen med fortsat positive beskæftigelsesforventninger har det gjort de danske forbrugere markant mindre bange for at blive ramt af arbejdsløshed – og dermed i sidste ende også gjort dem betydeligt mere positive i vurderingen af fremtidsudsigterne for deres egen økonomiske situation.

Ingen kø ved kassen

Trods de fortsat stærke tal for forbrugertilliden er de danske husholdninger fortsat tilbageholdene med at veksle de optimistiske forventninger til faktisk forbrug. Forklaringen på dette tilsyneladende paradoks skal bl.a. findes i, at husholdningerne i øjeblikket har stor fokus på gældsnedbringelse. Således viser tal fra Nationalbanken, at husholdningernes samlede gæld er faldet til det laveste niveau siden midten af 2011. Det tyder på, at husholdningerne i stigende grad bruger den øgede købekraft på at nedbringe gæld fremfor at øge det private forbrug. Denne udvikling kan meget vel fortsætte over den kommende periode og dermed begrænse stigningspotentialet i det private forbrug.

Dog venter vi, at kombinationen af store finansielle formuer, en fortsat optimisme omkring fremtidsudsigterne og en gradvis forbedring af situationen på boligmarkedet langsomt vil få de danske husholdninger til at øge forbruget. Og det er set i det lys, at vi tror på en fremgang i det private forbrug på 1,2 pct. i år.

Jan Størup Nielsen
Senioranalytiker