Regeringen: udsigt til pæne stigninger i boligpriserne

House
26-05-14 12:03 | Bolig

Regeringen har netop offentliggjort deres Økonomisk Redegørelse for maj 2014. Heraf fremgår det, at Regeringen forventer, at boligpriserne vil stige med 2,5 pct. i 2014 og 2,5 pct. i 2015.

For 2014 er der tale om en uændret prognose, i forhold til den seneste Økonomisk Redegørelse for december 2013. For 2015 er der tale om en opjustering, eftersom regeringen i december 2013 ”kun” forventede en prisstigning på 2,0 pct., mod nu 2,5 pct.

Boligejerne har udsigt til en værdistigning på 3.500 kr. hver måned

Får regeringen ret i sin prognose, kan boligejerne godt begynde at glæde sig. For tager man fx udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på 140 m2, som ifølge Realkreditrådet og Realkreditforeningens boligmarkedsstatistik kostede 1.525.000 mio. kr. i 4. kvartal 2013, og får regeringen ret i deres prognose, så betyder det, at det pågældende hus kan sælges for 1.579.000 kr. ved udgangen af 2014, og for 1.609.000 kr. ved udgangen af 2015.

En gennemsnitlig boligejer forventes således ifølge Nationalbanken at blive 54.000 kr. rigere på murstenspenge i 2014, og yderligere 30.000 kr. rigere i 2015. I alt forventes friværdien ifølge regeringen at stige med 84.000 kr. i løbet af de to år alene som følge af de stigende huspriser. Det svarer til en skattefri gevinst på 3.500 kr. om måneden, hvilket må betragtes som en ganske god ekstraopsparing for de danske boligejere.

Vi er næsten enige i regeringens prognose

I Nordea forventer vi, at boligpriserne vil stige med 1,9 pct. i 2014 og med 2,9 pct. i 2015. Dermed er vi lidt mere pessimistiske, hvad udviklingen i boligpriserne angår i 2014, men lidt mere optimistiske, hvad udviklingen i boligpriserne angår i 2015.

Tager vi igen udgangspunkt i ovennævnte hus på 140 m2, og får vi i Nordea ret i vores prognose, så betyder det, at huset kan sælges for 1.567.000 kr. ved udgangen af 2014 og for 1.614.000 ved udgangen af 2015. Samlet set er der således tale om en fremgang i friværdien på 89.000 kr. mod regeringens skønnede fremgang på 84.000 kr. i samme tidsperiode. Det må betragtes som en meget lille prognoseforskel.

Det luner i tegnebogen

Får regeringen ret i deres prognose, har boligejerne alt andet lige udsigt til en større friværdi. Det gælder ikke blot i nominelle termer men også reale termer, eftersom boligprisstigningerne forventes at være større end den almindelige inflation. Det gælder uanset om man skeler til regeringens eller Nordeas prognose. I 2014 forventer regeringen fx, at inflationen vil stige med 0,9 pct. og i 2015 med 1,6 pct.

Derved vil en boligejer, som sælger sin bolig ved udgangen af 2014 eller 2015, kunne gå ned i storcentret og fylde flere eller bedre varer i sin kurv, end de varer det ville være muligt at få med hjem i dag. Mange boligejere vil nok mene, at det er en kærkommen udviklingen, ovenpå de store boligprisfald vi har registreret de senere år.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker