Væksten op – armene ned

Worker measuring
28-05-14 12:00 | Samfundsøkonomi

Danmarks Statistik har netop offentlliggjort tal for udviklingen i den hjemlige økonomi i 1 kvartal 2014. Og helt som ventet kom Danmark endog særdeles stærkt ind i det nye år. BNP steg således med hele 0,9% hen over kvartalet. Det svarer til en annualiseret vækst på mere end 4%!!!

Udviklingen skyldes dels en markant stigning i privatforbruget på 2%, dels en pæn fremgang i investeringsaktiviteten. Såvel de faste bruttoinvesteringer som lagerinvesteringerne trak således økonomien op i årets tre første måneder. Til gengæld faldt det offentlige forbrug med hele 1,2% over kvartalet og holdt dermed væksten nede.

Ingen grund til jubeloptimisme

Før jubeloptimismen tager over er der dog god grund til at huske på, at udviklingen kommer oven på et 4. kvartal i 2013, hvor BNP faldt med hele 0,6%. Og at det fald ikke mindst skyldtes to ekstraordinære forhold:

For det første nationalregnskabsteknik omkring forbruget af forsikringstjenester i forbindelse med de store storme Allan og Bodil. For det andet et stort salg fra lagrene, som trak 0,2% ud af væksten. Begge forhold er altså blevet kompenseret i 1. kvartal, hvorfor den underliggende udvikling i dansk økonomi er noget svagere end tallene umiddelbart fortæller os. Korrigeret for de tekniske forhold omkring vinterstormene steg privatforbruget således kun med 0,4%.

Samtidig faldt påsken i år i 2. kvartal – derfor vil vi næsten automatisk opleve et svagere andet kvartal i forhold til første kvartal pga. de færre arbejdsdage. Alligevel er der god grund til at vente, at 2014 bliver et vendepunkt i dansk økonomi. De løbende indikatorer viser nemlig, at 2. kvartal også bød på fremgang om end i et mere afdæmpet tempo end 1. kvartals højdespring. Især industrien synes at stå over for en glimrende periode, og også bygge- og anlægsektoren melder om bedre tider end set længe. Den indenlandske efterspørgsel er begyndt at røre på sig, og samtidig tyder de internationale nøgletal på, at vores vigtigste eksportmarkeder Tysklad, Sverige og Storbritannien er kommet op i tempo i hvertfald hvad angår privatforbruget. Derfor vil væksten i år bliver tilstrækkelig – omkring 1,5% – til at trække beskæftigelsen i vejret i et omfang, så også arbejdsløsheden falder. I første kvartal steg beskæftigelsen således med 7700 personer. Danmark er i gang med det lange seje træk ud af krisen.

Helge J. Pedersen
Cheføkonom