Nybyggerdrømmen er blevet 30.100 kr. dyrere det seneste år

Architect Model
24-06-14 10:26 | Bolig

Det er blevet dyrere at bygge nyt hus på det seneste år. Men eftersom prisen på et eksisterende hus også er steget, er nybyggerdrømmen fortsat en attraktiv mulighed. Det er konklusionen på netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for 1. kvartal 2014.

Regningen til både håndværker og materialer har fået et pift op

Det seneste år er regningen til håndværkeren steget med 3,6 pct., mens regningen til materialer er steget med 1,2 pct. Da der bruges mange materialer i forbindelse med et husbyggeri, betyder det, at det samlet set ”kun” er blevet 2,0 pct. dyrere at realisere byggedrømmen det seneste år. Et nyt typehus på 130 m2, som kostede 1,5 mio. kr. at opføre for ét år siden, koster således i dag 1.530.100 kr. eller 30.100 kr. mere.

De stigende byggeomkostninger kunne let få en til at tro, at det er blevet mindre attraktivt at realisere drømmen om et nybygget hus. Men sådan forholder det sig i midlertidigt ikke. For samtidig med at omkostningerne til byggematerialer og arbejdsløn er steget, er prisen på et eksisterende hus også kravlet opad.

Prisen for et eksisterende hus er steget mere end prisen for et nybygget

Ifølge Danmarks Statistiks månedlige ejendomsprisstatistik, er prisen på et eksisterende hus således steget med 3,3 pct. det seneste år. Et gennemsnitligt hus, der kostede 1.500.000 kr. for ét år siden, koster således i dag koster 1.549.500 kr. eller 49.500 kr. mere.

Hvor stor en del af prisstigningen på de 49.500 kr., som vedrører huset hhv. grunden (som nybyggerne jo også skal ud og anskaffe sig), vides ikke, men antager man, at prisstigningen fordeler sig jævnt mellem hus og grund, er konklusionen, at nybyggeriet er blevet lidt mere attraktivt på det seneste.

En gennemsnitlig grund koster nemlig ca. 500.000 kr. Ved en prisstigning på 3,3 pct. det seneste år betyder det, at grunden i dag kan anskaffes for 516.500 kr. Lægger man den udgift oven i dagens pris for et nybygget hus på 1.530.100 kr., så betyder det, at hvor det nybyggede hus kostede 2 mio. kr. for ét år siden, så koster det i dag 2.046.600 kr., dvs. 46.600 kr. mere. Til sammenligning var prisen på et eksisterende hus steget fra 1,5 mio. kr. til nu 1.549.000 kr., dvs. med 49.000 kr.

Der er flere forhold end købsprisen, som har betydning for økonomien

Regnestykket ovenfor viser, at selv om det er blevet en lille smule mere attraktivt at bygge nyt hus det seneste år, så koster et nybygget hus fortsat en hel del mere end et eksisterende hus. I det konkrete tilfælde er forskellen på (2.046.600 kr. – 1.549.000 kr.) 497.600 kr. eller næsten ½ mio. kr.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at den lave rente betyder, at det i dag ikke koster ret meget mere, at låne en halv million ekstra. Fx kan man forrente og afdrage et 30-årigt lån på 500.000 kr. for kun 14.500 kr. om året efter skat, såfremt der er tale om 80 pct. fastforrentet realkreditlån og 20 pct. banklån, eller for blot 8.000 kr., såfremt der er tale om 80 pct. F3-lån og 20 pct. banklån. Det beløb kan hurtigt tjene sig selv hjem igen, hvis man tager højde for, at man let kan spare 10.000 kr. på vand- varme og elregningen og yderligere 10.000 kr. på vedligeholdelseskontoen ved at bo i et nyt hus frem for et gammelt. Samtidigt vil gensalgsværdien ved det nye hus være højere end på det gamle, hvorfor boligejeren også vil høste en ekstra gevinst ved et nybygget hus på gensalgstidspunktet.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker