Hver 3. husejer har tabt over 750.000 kr. på deres bolig

Door with lock and keys
20-06-14 10:31 | Bolig

Husejerne kan gå på weekend i godt humør. Nye tal fra Realkreditrådets og Realkreditforeningens boligmarkedsstatistik viser nemlig, at huspriserne steg med 0,4 pct. i 1. kvartal 2014.

Lejlighedsejerne må dog nøjes med at konstatere, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at et prisfald på -0,2 pct. i 1. kvartal 2014 trods alt er så lille, at det må betragtes som stort set uændrede priser –ikke mindst når man tager højde for de normale sæsonudsving.

Sommerhusejerne må derimod sukke dybt, eftersom de endnu engang må æde den sure erkendelse, at de faldende priser på fritidshusmarkedet endnu ikke er slut. I 1. kvartal 2014 faldt et gennemsnitligt fritidshus nemlig med -3,8 pct. For en sommerhusejer, med et fritidshus på 80 m2 betyder det, at han i dag kan sælge sin fritidsbolig for 1.071.000 kr. mod 1.483.000 kr., da prisen var højest tilbage i 2007.

Dagens tal er overordnet set godt nyt for boligmarkedet, om end de faldende priser på fritidshuse tager toppen af begejstringen. De stigende priser på huse indikerer nemlig, at ikke blot lejlighedsmarkedet men også husmarkedet igen har vejgreb, og at den stabilisering, vi har kunnet konstatere igennem det seneste år, er fortsat ind i 2014.

Der er stadig meget at indhente

Da huspriserne toppede tilbage i foråret 2007 kostede et gennemsnitligt hus på 140 m2 1.920.000 kr. Nu koster samme hus 1.557.000 kr., eller 363.000 kr. mindre. På den baggrund er der ikke noget at sige til, hvis husejerne fortsat er lidt forkrampede i smilemusklen, når talen falder på boligpriserne, også selv om dagens tal viser, at priserne stiger igen. For langt de flestes husejeres vedkommende er der nemlig fortsat lang vej igen, før de vil kunne sælge deres hus til samme pris, som de havde sat næsen op efter tilbage i 2006/2007, hvor boligpriserne toppede.

Mange boligejere har været udsat for et monsterfald i boligpriserne

Et gennemsnitligt hus handles nu for 363.000 kr. under toppen. Umiddelbart lyder det som et stort beløb, men realiteten er, at rigtig mange boligejere har haft tab, som er langt større end det. I 50 ud af landets 98 kommuner har en gennemsnitlig husejer med bolig på 140 m2 således tabt over 500.000 kr. I 32 af kommunerne løber tabet endda op i over 750.000 kr. og i 10 kommuner i over 1 mio. kr.

Tager man i stedet udgangspunkt i en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 m2, så koster den i øjeblikket 1.549.000 kr. På toppen kostede den 1.919.000 kr. eller 370.000 kr. mere end i dag. I 5 ud af de 44 kommuner, hvor der har været handler nok i 1. kvartal 2014, til at man kan sige noget meningsfyldt om prisudviklingen, har boligejerne dog haft et tab på 750.000 kr. eller derover. I 24 ud af de 44 kommuner har tabet været på 500.000 kr. eller derover.

Det er ikke alle boligejere, som har fået et stykke af kagen

Der er således ingen tvivl om, at selv om det igen går bedre på boligmarkedet, så kommer bedringen ovenpå en periode, hvor markedet har ligget underdrejet, og hvor rigtig mange boligejere har oplevet voldsomme prisfald på deres bolig.

Samtidig skal man huske på, at de stigende boligpriser langt fra er alle forundt, og at mange boligejere derfor endnu ikke har mærket den seneste tids fremgang på egen friværdi. Det seneste år er huspriserne fx kun er steget i 55 ud af landets 98 kommuner, mens der har været registreret prisfald i de resterende 39. Dertil kommer 4 kommuner, hvor der ikke har været handler nok, til at man kan sige noget meningsfyldt om prisudviklingen.

På den baggrund er det heller ikke underligt, hvis nogle boligejere snarere betragter deres bolig som en gældsfælde end en guldgrubbe – også selv om dagens tal altså viser fremgang, når man kigger på landet som helhed. Boligmarkedet er således fortsat meget opdelt, og vi forventer, at den udvikling vil fortsætte i den kommende tid.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker