Prishuggene på boliger skrumper

Couple inspecting house
01-07-14 9:43 | Bolig

Det er blevet lidt nemmere at være boligsælger det seneste år. I hvert fald er der større sandsynlighed for, at man ikke behøver at skære en stor luns af sin udbudspris undervejs i salgsforløbet. Det er konklusionen, hvis man kigger på de prishug, boligsælgerne har foretaget i første halvår af 2014.

Vi anser de faldende nedslag i udbudspriserne som et sundhedstegn for boligmarkedet, da det er tegn på, at boligpriserne er ved at finde sit naturlige leje. Når udviklingen er glædelig, så skyldes det ikke mindst, at mange købere har holdt sig tilbage af frygt for, at priserne skulle falde yderligere, og de derved ville gøre en dårlig handel.

Det har holdt handelsaktiviteten nede til skade for ikke blot den enkelte sælger men også for dansk økonomi som helhed. Sidstnævnte fordi et trægt boligmarked ofte bremser både mobiliteten og forbrugslysten hos danskerne.

En gennemsnitlig bolig fik et prishug på 50.400 kr. i første halvår af 2014

Udbudspriserne blev sænket med i alt 3.841 mio. kr. kr. i første halvår 2014. Det er det laveste beløb for et første halvår siden 2007, hvor statistikken har sin begyndelse.

Fordeler man nedslaget fra første halvår af 2014 ud på alle de boliger, som har været til salg i perioden, så svarer det til, at en gennemsnitlig bolig, som har været til salg i alle månederne, dvs. fra januar til juni 2014, har fået et prishug på 50.500 kr. Til sammenligning lå det prishug på:

2013: 52.200 kr.
2012: 67.126 kr.
2011: 67.500 kr.
2010: 64.000 kr.
2009: 108.200 kr.
2008: 88.700 kr.
2007: 55.400 kr.

Nedslagene er således blevet stadig mindre over de seneste år. Forklaringen skal formentlig findes i flere forhold, om end den primære grund forventes at være stabiliseringen af boligpriserne. Dermed er det blevet lettere for boligsælgere og ejendomsmæglere at sætte en realistisk pris fra start af, hvorfor efterfølgende nedslag nemmere kan undgås.

Mindre prishug på alle boligtyper – på nær ejerlejligheder

Kigger vi på nedslagene inden for de enkelte boligtyper, så er de blevet stadig mindre de senere år, uanset om vi kigger på huse, fritidshuse eller andelsboliger. Til gengæld er det gennemsnitlige prishug blevet større for ejerlejligheder, hvis vi sammenligner første halvår af 2014 med første halvår af 2013. Udviklingen er dog ikke bekymrende.

I første halvår af 2014 blev udbudsprisen på en gennemsnitlig lejlighed, som var til salg i hele perioden sænket med 44.000 kr. Til sammenligning lå det tilsvarende prishug for første halvår 2013 på 39.700 kr. – altså noget lavere.

Vi tolker ikke de stigende prishug på ejerlejlighedsmarkedet som et tegn på, at markedet er ved at gå i stå, men snarere som et tegn på, at træerne ikke vokser ind i himlen. Heller ikke for lejlighedsejere.

Prisen på ejerlejligheder er nemlig kørt opad med så høj hastighed de seneste år, at fartgrænsen for sikker færdsel for længst er overskreddet. Det har fået mange lejlighedsejere til at sætte deres lejlighed til salg, ligesom mange købere er begyndt at overveje, hvad de alternativt kan få for pengene, hvis de eksempelvis i stedet for en lejlighed køber et hus i forstæderne.

Det har rykket magtforholdet mellem køber og sælger lidt mere hen på købers banehalvdel, og på den baggrund er det ikke overraskende, at prishuggene er blevet en smule større.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker