Fidus – billigst at købe bolig om vinteren

Young couple housing
02-07-14 9:39 | Bolig

Danmarks Statistik har netop offentliggjort deres månedlige statistik for boligprisudviklingen for april 2014. Dagens tal viser, at prisen på et hus steg med 3,4 pct. i april 2014, mens prisen på en lejlighed steg med 1,8 pct.

Set over det seneste år er prisen på et hus dog steget med 4,2 pct., mens prisen på en lejlighed er steget med ikke mindre end 9,9 pct. Det er en ganske pæn fremgang både hvad hus- og ejerlejlighedsmarkedet angår.

Sæsoneffekten agerer påhængsmotor for prisstigningerne

Normalt er det sådan, at boliger handles til en lidt højere pris om sommeren end om vinteren. Det mønster betyder, at selv om man befinder sig i et fuldkommen stabilt boligmarked, så vil man opleve, at priserne ændrer sig en smule.

En lille del af den nuværende fremgang på boligmarkedet skal derfor også tillægges sæson, idet boliger generelt handles til en lidt bedre pris i april end i marts, hvorfor den reelle fremgang fra marts til april er lidt mindre end ovenstående tal indikerer.

Siden 2006 har man i gennemsnit måtte betale en præmie på 1,45 pct. af husets værdi, hvis man ønskede at købe i juli, mens man har fået en rabat på 1,87 pct., hvis man var villig til at købe i januar. For et hus til 1 mio. kr. betyder det, at prisen stiger til 1.014.500 i juli og falder til 981.300 kr. i januar – en forskel på 33.200 kr. Stort set samme sæsonudsving gør sig gældende på ejerlejlighedsmarkedet.

Det er de bløde værdier, som skaber sæsonudsvingene

Der ligger ikke umiddelbart noget økonomisk rationale bag de sæsonbetingede prisudsving. Forklaringen på sæsonudsvingene skal derfor snarere findes i de bløde værdier. Og det er måske slet ikke så underligt, eftersom der givet vis skal lidt mere til at lokke en køber i nettet, hvis haven eller gården slumrer i brungrå farver, og sneen gør det svært at skelne mellem græs og fliser og surbundsbede.

Om sommeren er effekten omvendt. Her er det nemt for køberne at blive grebet af stemningen, og slække lidt på forhandlingslinjen, når havemøbler, solskin og nabohygge skaber associationer om det lykkelige liv.

Dertil kommer, at det rent praktisk kan være nemmere at få institutionsplads til ungerne om sommeren, i halen på det store skoleryk, og at nogen forældre kan være af den opfattelse, at et skoleskift forløber mere gnidningsfrit, hvis det sker på et tidspunkt, hvor indeværende års pensum er afsluttet og alle børn i princippet skal starte på en frisk.

Yderligere kommer – for særligt lejlighedernes vedkommende –, at sensommer og så er lig med studiestart. Derfor vil boligsituationen naturligt rykke op på dagsordenen i perioden lige inden.

Glem spekulationerne – køb bolig når behovet opstår

Selv om al statistik viser, at man kan hente en besparelse, hvis man køber bolig om vinteren frem for om sommeren, så anbefaler vi alligevel, at man undlader at spekulere for meget i det. Også selv om vi netop nu befinder os på det tidspunkt af året, hvor priserne statistisk set er højest.

I stedet bør man købe bolig, når behovet opstår. Både fordi man aldrig ved, hvad der kommer til at ske med boligpriserne i den mellemliggende periode, og fordi et boligkøb for de fleste er så stor en udgift og så vigtig en beslutning, at en statistisk betinget rabat ikke bør være udslagsgivende for købstidspunktet.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Chefanalytiker