Vi drømmer om at spare mere op – og få en ny bil

Seniors in car
07-07-14 16:00 | Daglig økonomi

Øget opsparing topper og overhaler feriedrømmene, og så fylder bil og bedre bolig mere på ønskelisten, viser en ny måling, som TNS Gallup har udført for Nordea. Målingen ser på, hvad danskerne bruger flere penge på, hvis de har dem, og hvad de drømmer om at bruge flere penge på, hvis de får muligheden.

Overordnet drømmer knap halvdelen af danskerne om at bruge flere penge på opsparing. Opsparing og reduktion af gæld står centralt i mange forbrugeres fokusfelt. Tryghed i økonomien er stadig vigtig for danskerne, uanset om det drejer sig om at bruge penge, vi allerede har tjent eller penge, vi ville bruge, hvis vi kunne.

Når det er sagt, er der blevet plads til flere af de andre drømme, som handler om at bruge penge. Mere forkælelse med byture, en ny bil og opgradering af boligen fylder for flere end i tidligere måling. Det peger på, at danskerne har forbrugsappetit.

Spørgsmålet er, hvornår danskerne går til biddet? Gennemsnitsdanskeren har udsigt til en stigning i reallønnen igen i år, lav inflation, lave renter, en højere beskæftigelse samt en stabilisering på boligmarkedet. Der er faktisk en reel økonomisk mulighed for, at mange danskere kan få nogle flere forbrugsønsker opfyldt. Hertil skal man også lægge, at de finansielle formuer faktisk aldrig har været højere, end de er for tiden.

Stor variation i de regionale forbrugerdrømme

I Hovedstadsområdet handler forbrugsdrømmene i højere grad om tryghed i form af opsparing. Andelen, der vil spare mere op, er steget, hver gang målingen er foretaget.

Men ellers breder drømmene sig mere og mere overalt - fra oplevelser som flere koncerter m.m. og flere byture, forbrugsgoder som nyt tøj, ny elektronik, en opdatering af boligens indretning og en ny bil.

Feriedrømme fylder stadig meget, og hovedstadens beboere er dem, der har flest feriedrømme af alle. Alt i alt ligger hovedstadens indbyggere inde med mange potentielle forbrugsønsker, som venter på at blive vekslet til virkelighed.

Sjællændernes forbrugsdrømmer kredser mere om ny bil og bedre bolig, og meget mindre om nyt tøj, byture eller opsparing. Ferieture fylder mindre i end i fjor, og feriedrømmene ligger på det laveste niveau, vi har målt.

I Syddanmark er der generelt blevet plads til flere forbrugsdrømme. Det gælder især selvforkælelse i form af byture, koncerter og ferieoplevelser, ny bil og elektronik, mens der er mindre fokus på at få gælden ud af verden.

Midtjydernes forbrugsdrømme kredser især om mere selvforkælelse i form af byture, koncerter og nyt tøj, samt til en vis grad om bedre bolig. Fokus på at få gælden ud af verden er mindsket en smule og sparefokus er status quo.

Nordjyderne drømmer nu mere om bedre bolig og ny bil, samt flere oplevelser i form af koncerter o.lign. mens fokus på at få gælden ud af verden og opsparing er status quo.