Er opsvinget gået i stå?

Our-position
09-07-14 15:50 | Samfundsøkonomi

Dansk eksport lå stort set uforandret i maj, hvor der samlet set blev registreret et fald på 0,7 pct. målt i forhold til måneden før. Tilbagegangen skal dog ses i lyset af en meget kraftig stigning i april, så set over de seneste tre måneder har dansk eksport udviklet sig stort set fladt i forhold til de foregående tre måneder.

Øget eksport af maskiner til Tyskland

Over de seneste år er det først og fremmest en stærk fremgang inden for den vigtige maskinindustri, som har trukket dansk eksport fremad. Men også en stor stigning af landbrugsvarer og i mindre grad lægemidler har bidraget til at styrke dansk eksport. Over de seneste år er det primært EU-landende, anført af Tyskland, som har stået bag den stigende eksport. Til gengæld er eksporten til BRIK-landende faldet med hele 10,8 pct.

Svage nøgletal rejser tvivl om det økonomiske opsving

Nyheden om den flade udvikling i eksporten kommer i forlængelse af, at vi i mandags modtog skuffende tal for industriproduktionen, samtidig med, at også konjunkturbarometret for industrien har peget på en kraftig tilbagegang. Det store spørgsmål er derfor nu, om disse svage tal markerer slutningen på det danske opsving, eller om der tværtimod blot er tale om et bump på vejen mod højre vækst?

I vores hovedscenario ser vi den seneste strøm at svage nøgletal som en midlertidig opbremsning, der bl.a. er forårsaget af den stigende geopolitiske uro i Ukraine og Mellemøsten. Hvis det er rigtigt, skulle vi meget gerne begynde at se en fornyet optimisme i de økonomiske nøgletal på den anden side af sommer, hvor bl.a. en fortsat stigende efterspørgsel fra USA, Tyskland og Storbritannien ventes at løfte dansk eksport og industriproduktion.

Omvendt viser de svage nøgletal dog også, at opsvinget i dansk økonomi på ingen måde er selvskrevet, og at det risikerer at blive både forsinket og svagere, end de fleste økonomer aktuelt regner med. Denne usikkerhed understreger endnu engang vigtigheden af, at vi herhjemme gør alt, hvad vi kan for at styrke vores konkurrenceevne og skabe de bedst mulige rammevilkår for vores virksomheder for på den måde at sikre, at vi hjælper det økonomiske opsving bedst muligt på vej.

Jan Størup Nielsen
Senior Analyst