Stabil lav inflation

Jan Størup Nielsen
Jan Størup Nielsen
10-07-14 15:06 | Samfundsøkonomi

De danske forbrugerpriser er over det seneste år steget med 0,5 pct. Det er uændret i forhold til sidste måned. Over det seneste år er det navnlig stigende priser på husleje, som har bidraget til at trække den samlede danske inflation højere. Faktisk kan huslejestigningerne forklare mere end to tredjedel af den samlede stigning i inflationen i juni. Derudover har også stigende priser på forsikringer og mejeriprodukter bidraget til at løfte inflationen i juni. Modsat har prisfald på drikkevarer, bøger og computere trukket mest ned i inflationsindekset for juni.

Reallønsfremgang skaber fundamentet for højere forbrug

Vi forventer, at dansk inflation vil stige en smule hen over efteråret. Det skyldes bl.a., at nogle af de basiseffekter på navnlig energi, der over det seneste år har trukket inflationen lavere, begynder at falde ud af beregningerne af årsstigningstakten. Samtidig forudser vi, at det seneste halve års store prisfald på fødevarer nu er bremset, og derfor ikke længere vil bidrage til at presse inflationen lavere.

Set i det lys venter vi, at den gennemsnitlige inflation i 2014 vil ende på 0,8 pct., mens vi for 2015 forventer, at de danske forbrugerpriser vil vokse med 1,6 pct. For begge år vil der dog være tale om en stigning i forbrugerpriserne, der ligger under den forventede stigning i lønningerne. Dermed kan de danske lønmodtagere se frem til en periode med positiv reallønsvækst – en fremgang i købekraften, som vi forventer i sidste ende vil medvirke til at løfte forbruget ud af det aktuelle dødvande.

Jan Størup Nielsen
Senior Analyst