Vi forgylder næste generation

Senior man using laptop
21-07-14 14:41 | Daglig økonomi

Vi giver gerne penge som gave eller opsparing til børn og børnebørn. En ny undersøgelse, som TNS Gallup har gennemført for Nordea, viser, at seks ud af ti med voksne børn eller børnebørn sender beløb videre til de yngre generationer. Danske forældre er oftere gavmilde end forældre i Sverige og Finland.

Generationsøkonomien fylder 6 pct. af privatforbruget
Ser vi nærmere på netop de forældre, der aktivt har valgt at sende penge videre til næste generation, sendes over 9 mia. kr. videre til voksne børn og børnebørn årligt. Det svarer til, at disse 50-80-årige sender 6 pct. af deres eget privatforbrug videre til de næste generationer. Ser vi derimod på hele gruppen af forældre – altså både dem, der sender penge videre, og dem, der ikke gør – så lander generationsoverførslen på 3 pct. af hele gruppens privatforbrug.

Egne børn fylder mest
Selv om børnebørn er velkomne i familierne, fylder de økonomiske overførsler mest til de voksne børn og mindre til børnebørn. Det mønster ses i alle tre nordiske lande, nemlig at børnebørnene generelt står økonomisk i skyggen af deres forældre.

Danske forældre skiller sig ud ved at give mest til egne voksne børn og mindst til børnebørnene i de tre lande.

I visse sammenhænge har danske forældre – måske uretfærdigt – haft et ry som de mest påholdende i Norden. Eksempelvis plejer danske forældre at ligge lavt i undersøgelser om lommepenge. Danske forældre er dem, der populært sagt, flotter sig mindst med lommepenge set i nordisk perspektiv. Og danske unge er da også de mest flittige mht. job efter skoletid. Det er ikke til at vide, om unges flid skyldes de manglende lommepenge, eller at lommepengene ikke flyder så rigeligt, fordi de unge selv kan og vil?

Imidlertid viser denne undersøgelse en helt ny side af generationsøkonomien. Danske forældre kan godt være gavmilde, men de følger et andet mønster end forældre i Sverige og Finland.

Undersøgelsen viser i øvrigt en større spredning i gavmildheden hos danskere end hos de øvrige.

Spring en generation over?
Vi lever længere i dag end nogensinde, og mange ældre oplever, at deres egne børn går på pension. I den optik kan det give god mening, at den ældste generation i højere grad øger det økonomiske fokus mod børnebørnene, der typisk vil være i livets økonomiske opbygningsface.

Faktaboks – afgiftsfri pengegaver 2014
Gaver til nærtbeslægtede: Max 59.800 kr. pr. modtager pr. år
Gaver til svigerbørn: Max 20.900 kr. pr. modtager pr. år